โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้นั่งฟังพี่ๆที่มาจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์มาเล่นดนตรีไทยและรำไทยให้เด็กได้ดู เด็กๆได้สำรวจและทดลองเล่น ซึ่งมีพี่ๆช่วยสอน
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจและทดลองเล่นกับเครื่องดนตรีไทยมีวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ กะลา เป็นต้น
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมรำไทยกับพี่ๆในคณะดนตรีไทยอย่างสวยงาม
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กมีส่วนร่วมรำไทยกับพี่ๆและน้องกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสนุกสนานและทดลองใช้พัด ใส่หมวก กางร่ม ร่วมพูดคุยถึงวัสดุที่ใช้
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นและคาดคะเนน้ำหนักของผลไม้แต่ละชนิด และเรียนรู้ว่าตราชั่งเป็นวัสดุประเภทโลหะ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กชิมไอติมโบราณและมาชิมน้ำจากพืชผักกันต่อ สังเกตวัสดุที่ใช้ในการใส่อาหาร

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจผัก ผลไม้ไทย และร่วมชิมกันอย่างเอร็ดอร่อย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นขี่ม้าก้านกล้วยได้รู้ว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสนุกสนานกับเล่นกระโดดหนังยาง หลังจากเล่นเดินกะลา ขี่ม้าก้านกล้วยร่วมพูดคุยถึงวัสดุที่ใช้
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมทำไอติมโบราณ สำรวจอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้และทดลองเขย่าถังเพื่อให้เป็นไอติมกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้ทดลองหมุนถังไอติมโบราณได้รู้ว่าเป็นวัสดุทีเป็นโลหะประเภทสเตนเลส
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้ตำส้มตำเองใส่ส่วนผสมและชิมรสชาติโดยใช้ครก ที่เป็นไม้มาจากธรรมชาติ
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กมีส่วนร่วมในการตำส้มตำและร่วมชิมกันอย่างเอร็ดอร่อย
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าฐานชิมขนมบอกรสชาติที่แตกต่างและเรียนรู้ภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น ใบตอง ไม้กลัด เป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติ

กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ถ่ายภาพร่วมกันหลังเข้าชมและเรียนรู้นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยครบทุกฐาน
กิจกรรมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกิจกรรมและได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคุณครูไก่และพี่ๆ เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

BACK TO TOP