โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 อลิซและอเล็กซ์เป็นตัวแทนออกไปทดลองแปรงฟันให้ไดโนเสาร์เพื่อเรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ปาย แม็กซ์และบับเบิ้ล อาสาออกไปเป็นผู้สาธิตวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองส่องดูฟันของเพื่อน โดยใช้กระจกส่องฟัน
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจอุปกรณ์ตู้อบที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจห้องฆ่าเชื้อโรคก่อนนำอุปกรณ์เครื่องมือมาผ่านการอบฆ่าเชื้อนำให้สังเกตที่กล่องว่ากล่องที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 บีมได้สมมุติเป็นผู้ถูก x-ray ฟัน โดยใช้อุปกรณ์จริงประกอบแต่ไม่ได้เปิดเครื่องเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูว่าทำอย่างไร
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าชมห้อง X-ray ทดลองใส่เสื้อกันแสงในการถ่ายรูปฟัน
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เข้าห้องตรวจฟัน สำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันตแพทย์ใช้และได้ทดลองใช้กันอย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองขึ้นไปนอนเก้าอี้ตรวจของจริงโดยมีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจอย่างสนุกสนาน
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ก่อนกลับได้ร่วมกันมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความรู้แก่เด็กๆอย่างมากมาย
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ครูและเด็กๆร่วมถ่ายภาพกับหุ่นฟัน ณ คลินิกทันตกรรม อัศวานันท์ ก่อนเดินทางกลับ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ร่วมถ่ายภาพกับพี่ฟันและผู้ปกครองก่อนกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

BACK TO TOP