โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการใส่บาตรให้พระสงฆ์
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เมื่อใส่บาตรเสร็จรู้จักการไหว้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เตรียมพร้อมสำหรับการใส่บาตร และเรียนรู้การรอคอยอย่างมีจุดหมาย
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กนำข้าวสาร อาหารแห้งมาคนละ 1 ชุดร่วมใส่บาตร

กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นำของใส่บาตรพระสงฆ์เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กกำลังวางอาหารต่างๆที่นำมาใส่ลงในบาตรและรู้จักการไหว้หลังจากเสร็จพิธี
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟังการบรรยายธรรมและการสอนในเชิงธรรมมะ
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเข้าตามฐานศาสนาพุทธเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธและเณรน้อยได้เล่านิทานให้ฟัง

กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันในฐานศาสนาคริสต์
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเข้ากิจกรรมฐานศาสนาคริสต์และเด็กมีส่วนร่วมเล่นละครและมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟังการบรรยายของอาจารย์ในฐานศาสนาอิสลาม
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกิจกรรมตามฐานศาสนาอิสลาม เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิม

กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมต่างๆตามใจชอบในฐานศาสนาต่างๆ
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและได้ทดลองใส่กัน
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สนใจและทดลองสวมใส่ชุดแต่งกายของคนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามได้เรียนรู้ว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและได้ทดลองใส่กัน

กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สนใจและทดลองสวมใส่ชุดแต่งกายของคนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามได้เรียนรู้ว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
กิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หลังเข้าชมนิทรรศการตามฐานศาสนาต่างๆครบหมดแล้วได้ถ่ายรูปร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

BACK TO TOP