โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้นั่งรถรางเข้าชมสวนสัตว์อย่างใกล้ชิด
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นั่งรถชมสัตว์ต่างๆโดยมีวิทยากรคอยอธิบาย
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมช่วยดูแลเด็กๆในระหว่างทำกิจกรรม
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผ่านที่อยู่อาศัยของอูฐและได้รู้จักว่าอูฐมีโหนกไว้เก็บน้ำ

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในระหว่างเดินแถวไปเข้าชมการแสดงแมวน้ำ
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ก่อนเข้าชมสำรวจเด็กๆและฟังกติกาในการชมการแสดงโชว์แมวน้ำ
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆดูโชว์แมวน้ำกันอย่างสนุกสนาน
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้ปกครองหลังชมการแสดง ของแมวน้ำเสร็จแล้ว

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เข้าชมแพนกวินและความเป็นอยู่ของแพนกวิน
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจสัตว์ที่อยู่ในตู้กระจกมีสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมถ่ายภาพกับแพนกวินไว้เป็นที่ระลึก
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดูนกเพนกวินกำลังว่ายน้ำได้เรียนรู้ว่าเป็นสัตว์ที่ชอบอากาศหนาวเย็น

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตโครงกระดูกสัตว์
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจโครงกระดูกสัตว์ของจริง
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ให้อาหารปลา
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในโซนสัตว์ป่าสงวนของไทย

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองชี้ชวนให้เด็กๆสังเกตโครงกระดูกของช้าง
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และได้ดูสัตว์อย่างใกล้ชิด
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แพะมีสีดำและรู้ว่ามันกินพืชเป็นอาหาร
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เห็นที่อยู่อาศัยของแพะอย่างใกล้ชิด

  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตยีราฟและการกินอาหารของยีราฟ
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แวะชมยีราฟเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองและเด็กๆถ่ายรูปร่วมกัน ณ สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
  กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมถ่ายภาพกับเพื่อนๆก่อนขึ้นรถกลับโรงเรียน

BACK TO TOP