โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจต้นพุทธรักษา เป็นต้นไม้สัญญลักษณ์วันพ่อ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจและวาดภาพต้นดอกพุทธรักษา เป็นต้นไม้สัญญลักษณ์วันพ่อ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำภาพคุณพ่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเล่าเรื่องคุณพ่อของตนเองและสิ่งที่พ่อทำให้ กับตนเองและพูดบอกความรู้สึกที่มีให้พ่อ

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมออกแบบบัตรอวยพรให้กับคุณพ่อของตน
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉันและเล่าบอกความประทับใจ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรให้คุณพ่อของอันย่า เฟธ เซฟ และทาโร่
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เขียนจ่าหน้าซองให้คุณพ่อด้วยตนเอง

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรให้คุณพ่อของเจเจ อเล็กซ์ ณภัทร และเรกิ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบและประดิษฐ์การ์ดอวยพรให้คุณพ่อของเด็กๆ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กติดแสตมป์จดหมายที่จะนำส่งไปให้ คุณพ่อทางไปรษณีย์
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นำผลงานใส่ลงในซองที่จ่าหน้าซองพร้อมติดแสมตป์เรียบร้อย

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ส่งบัตรอวยพรไปให้คุณพ่อของตนทางไปรษณีย์
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นำส่งทางไปรษณีย์โดยเด็กๆส่งด้วยตนเอง
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการนำบัตรอวยพรและของที่ระลึก ให้คุณพ่อของตน
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพต้นพุทธรักษาของใบบุญและขวัญ

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉันของเจเจ บีม แซน อเล็กซ์ มินนี่ และพุด
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์การ์ดและคำอวยพรของใบบัว นาสรี่ การ์ตูนและขวัญ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉันของโชแปง ทาโร่ คุณ สักะภูมิ เซฟ และณภัทร
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉันของปันปาย และเอแคลร์

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกของคุณ ทาโร่ บีม พุด และ อเล็กซ์
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉันของภีม และเอแคลร์
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกของณภัทร อลิซ มินนี่ มีนา และอันย่า
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน แม็กซ์ :ฉันรักคุณพ่อเพราะว่าอาบน้ำให้ทุกวัน

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

BACK TO TOP