โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ฟังพนักงานดับเพลิงอธิบายการทำงานของอุปกรณ์และทดลองให้ดูการทำงาน
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังการอธิบายเรื่องการแต่งตัวของเจ้าหน้าที่โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วและเด็กๆมีส่วนร่วมในการนับจำนวน
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำผ้ามาใช้ในการทดลองเล่นบทบาทสมมติ ปิดจมูกและโบกเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นต้น
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจและทดลองใช้อุปกรณ์ป้องกันในการดับเพลิงและมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองฉีดน้ำ สังเกตแรงดันของน้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มทดลองฉีดน้ำโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในการบังคับทิศทางของน้ำเด็กๆสังเกตลักษณะของน้ำที่พุ่งออกมา
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองใช้อุปกรณ์ของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสำรวจอุปกณ์ที่ใช้ในการสาธิตเหตุเกิดเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงอย่างรวดเร็ว

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสนุกสนานและตื่นเต้นที่ได้ขึ้นรถดับเพลิงขนาดเล็ก
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจและทดลองขับรถดับเพลิง ทดลองเล่นใช้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในรถ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง หลังเสร็จกิจกรรมได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่หลังจากสำรวจสิ่งที่อยากรู้กับรถดับเพลิงคันใหม่

BACK TO TOP