โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ฝึกบิน โดยมีกัปตันคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองขับเครื่องบินจำลองโดยหมุนตัวเลขกำหนดให้บินต่างระดับได้ และมีพี่วิทยากรคอยแนะนำวิธีให้ทดลอง
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมถ่ายภาพกับกัปตันหลังจากฝึกบิน
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองขับเครื่องบินจำลองโดยหมุนตัวเลขกำหนดให้บินต่างระดับได้ และมีพี่วิทยากรคอยแนะนำวิธีให้ทดลอง

กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมถ่ายภาพกับกัปตัน
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 บีมและพุดได้ทดลองใส่หมวกของกัปตัน ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีนากำลังทดลองบินเหมือนกับนั่งเครื่องบินจริงที่มีกัปตันคอยแนะนำวิธีการบังคับด้วยวิธีต่างๆ
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สักะภูมิได้ทดลองใส่ชุดกัปตันและสวมหน้ากาก

กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มินนี่และอลิซเป็นตัวแทนออกมาทำการทดลองให้เพื่อนๆดู
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนกลุ่มออกไปทำกิจกรรมตามที่พี่ๆให้ทำการทดลองให้เพื่อนๆดู
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงลม ลมจากเครื่องเป่าผมสามารถทำให้ลูกโป่งลอยอยู่บนอากาศได้
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเล่นทดลองพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้ไดร์เป่าผมสังเกตการลอยของลูกโป่ง

กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังทดลองใช้พลังงานจากร่างกายสูบลมและสังเกตแรงดันของอากาศที่อยู่ภายในขวด
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นการสั่นสะเทือนโดนการหมุนท่อฟังเสียงที่เกิดขึ้น
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังทดลองแรงดันของอากาศที่อยู่ในกระป๋องสามารถทำให้สิ่งของปลิวได้
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเล่นพลังงานลมโดยการยิงแก้วพลาสติกด้วยการดึงเส้นเชือก

กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมถ่ายรูปกับพี่ๆนักวิทยาศาสตร์และผู้ปกครอง ณ Flight Experience เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมทัศนศึกษาflight Experience ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หลังจากเข้าฐานครบทุกฐานได้ร่วมกันเก็บภาพประทับใจกับพี่ๆวิทยากร

BACK TO TOP