โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นเกมในจอเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เล่นต่อวงจรไฟฟ้าและเรียนรู้ว่าไฟฟ้ามีขั้วบวกและขั้วลบ
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ส่องภาพในช่องที่มีภาพไม่รู้จบสังเกตระยะของภาพ
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทดลองกดปุ่มเล่นแรงดึงดูดของแม่เหล็ก

กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทดลองดึงถุงที่มีน้ำหนักต่างกันและมีรอกช่วยผ่อนแรง
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เล่นหมุนบิดเปลี่ยนรูปร่าง
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เล่นทดลองเรื่องของพลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เล่นหมุนปุ่มให้ตรงช่องสังเกตทิศทางของคานน้ำหนัก

กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กได้ร่วมกิจกรรมแยกประเภทร้านค้า อาหาร ผัก ผลไม้และสิ่งของเครื่องใช้ (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองที่ไปด้วย ช่วยดูแลและอธิบายให้ลูกฟังอย่างตั้งใจ (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า และได้ทดลองกันอย่างสนุกสนาน(นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองดึงกระสอบที่มีรอกช่วยผ่อนแรง (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)

กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองแรงเหวี่ยง สังเกตการณ์ปล่อยลูกกลมสีต่างๆบนรางที่แตกต่างกัน สังเกตลูกสีไหนถึงพื้นก่อนกัน (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองออกแรงหมุนฟันเฟือง สังเกตการติดกันของฟันเฟือง ทำให้ฟันเฟืองที่ต่อกันหมุนตามไปด้วย (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กสนใจนักดำน้ำ ทดลองใช้แรงโยกเพื่อให้เรือดำน้ำจมลงใต้ผิวน้ำ (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้านทางเข้าชมนิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพพลังงานหลังกลับจากทัศนศึกษา จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.ของอันย่า เฟธ แซน พุด จ้าวขาและเจเจ
กิจกรรมทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้มอบของเพื่อขอบคุณวิทยากรและร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (นิทรรศการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)

BACK TO TOP