โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เด็กๆเล่าเรื่องของคุณพ่อตัวเอง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 นำภาพคุณพ่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 กลุ่มเล่าเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมและสิ่งที่รู้เกี่ยวกับในหลวง ของเรา
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ใบบันทึกเกี่ยวกับคุณพ่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง เปรียบมีอะไรที่คุณพ่อของแต่ละคนชอบเหมือนกัน ต่างกันบ้าง

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ดูสารคดีเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของในหลวง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เด็กๆสำรวจปฏิทิน ต้นพุทธรักษาและธงสัญญลักษณ์ของในหลวง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 สืบค้นและเล่าเรื่องจากภาพที่ทรงงานต่างๆเกี่ยวกับในหลวง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เด็กวาดภาพต้นดอกพุทธรักษาและวาดภาพในหลวง

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 จากนั้นได้มาทำความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เด็กๆร่วมทำความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ระบายสีในใบกิจกรรมในสิ่งที่ลูกอยากทำเนื่องในวันพ่อ
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เด็กร่วมออกแบบบัตรอวยพรให้กับคุณพ่อของตน

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ตกแต่งการ์ดอวยพรให้พ่อตามใจชอบ
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 จ่าหน้าซองถึงคุณพ่อของตัวเอง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 และนำใส่ซองติดแสตมป์จัดส่งทางไปรษณีย์
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการนำบัตรอวยพร และของที่ระลึกให้คุณพ่อของตน

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เด็กติดแสตมป์จดหมายที่จะนำส่งไปให้ คุณพ่อทางไปรษณีย์
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 เด็กๆได้ส่งบัตรอวยพรไปให้คุณพ่อของตนทางไปรษณีย์
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ผลงานการวาดภาพดอกพุทธรักษา ต้นน้ำ : ดอกพุทธรักษามีใยแมงมุมมีมดแดงและมีผึ้งมาตอม
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรของเด็กๆ

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกของนาย ใจกล้า ทิกเกอร์ ออม ธามและคะนิ้ง
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกของพรีม คูน ต้นกล้า ปุ๊บปั๊บ ศฬ ณัฐและแบงค์
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ผลงานวาดภาพในหลวงของนายและชร
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ผลงานวาดภาพในหลวงของแมท

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 วาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีเทียนและสีไม้ จีจี้ : คุณพ่อพาหนูไปสวนดอกไม้เจอผีเสื้อ
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 วาดภาพดอกสัญลักษณ์วันพ่อ ปริ๊นเซส : วันพ่อมีสัญลักษณ์เป็นดอกพุทธรักษา
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 วาดภาพในหลวงของเราด้วยสีชอล์ก ปริญญ์ : มีพระราชาเป็นที่รักของประชาชน
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 วาดภาพดอกสัญลักษณ์วันพ่อ นาโน : วันพ่อหนูให้ดอกพุทธรักษาให้แต่พ่อ

กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 วาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีไม้ ทิกเกอร์ : ผมรักพ่อมากมาก พ่อซ่อมของเล่นให้ผม
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 วาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีชอล์ก ข้าวปั้น : รักมากเพราะพ่อทำอาหารให้ข้าวปั้น
กิจกรรมหน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีปที่ 3 ปีการศึษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์การ์ดอวยพรให้คุณพ่อที่รักของเด็กๆ

BACK TO TOP