โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559

กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ตามฐานพระอัฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของในหลวง ทดลองใช้กล้องถ่ายภาพ
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 ทดลองเล่นการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลโดยผลัดการถ่ายอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ฐานในหลวงต้นแบบของความประหยัดและพอเพียง ทดลองบีบยาสีฟันใช้ให้หมดหลอด
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 สำรวจพืชที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงพืชบางชนิดกำลังออกดอก ออกผลสังเกตลักษณะที่แตกต่างกัน

กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 เด็กร่วมฟังคุณครูอธิบายถึงโครงการฝายชะลอน้ำของในหลวงและได้ทดลองเปิดน้ำสังเกตการไหลของน้ำ
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 ทดลองเล่นการทำฝายชะลอน้ำโดยใช้สายยางฉีดน้ำลงบนฝายจำลองสังเกตการไหลผ่านของน้ำ
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 เด็กได้ฟังครูอธิบายถึงการทำงานของกังหันชัยพัฒนาได้ทดลองหมุนให้เครื่องทำงาน
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 ทดลองเล่นกังหันน้ำชัยพัฒนาสังเกตการไหลของน้ำและการเกิดอ๊อกซิเจนในน้ำ

กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 เด็กร่วมชิมอาหารจากโครงการหลวง
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 สังเกตการเคลื่อนไหวของลูกปลานิลที่เป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของในหลวงพระราชทานให้แก่คนไทย
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 ครูและเด็กๆร่วมถ่ายภาพกับพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 เข้าร่วมฐานในโครงการหลวงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ชิมรสชาติและบอกรสชาติได้

กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 อ่านข้อมูลที่สนใจด้วยตัวเองและอ่านให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 สำรวจเครื่องเล่นดนตรีและทดลองเล่นเอง
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 ทดลองเล่นเรือใบในอ่างน้ำโดยหาวิธีให้เรือเคลื่อนที่ไปให้ได้ด้วยตัวเอง
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 สนใจวาดภาพพ่อของแผ่นดิน

กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 อเล็กซ์กำลังวาดภาพในหลวงจากการสังเกตจากภาพและหนังสือต่างๆ
กิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา2559 ผลงานวาดภาพในหลวงของอเล็กซ์

BACK TO TOP