โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของวัสดุจากหนังสือพจนานุกรมพร้อมบันทึก
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 อ่านสีตามวันในสัปดาห์ให้เพื่อนๆอ่านตามโดยใช้สื่อที่ทำด้วยผ้าและริบบิ้นสีต่างๆ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กออกมาสรุปถึงวัสดุชนิดต่างๆ มีอะไรบ้างและบอกคุณสมบัติว่าเป็นอย่างไร
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เพิ่มเติมโดยหาข้อมูลจากสื่อหนังสือเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ร่วมกันจำแนกประเภทว่าวัสดุแต่ละชนิดเป็นวัสดุจากธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติที่คนสร้างขึ้นมา
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจอุปกรณ์ที่ทำด้วยวัสดุต่างๆที่อยู่ในห้องและสืบค้นวัสดุเพิ่มเติมเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้ดี เช่น ผ้า เสื้อกันฝน ร่ม และพลาสติก ร่วมทดลองฉีดน้ำบอกความแตกต่างของวัสดุแต่ละชนิดเมื่อถูกน้ำ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจเสื้อผ้าของเด็กๆเรียนรู้ว่าทำด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติอยู่ในฝนกันอย่างสนุกสนาน เด็กได้ใส่ชุดกันฝน กางร่ม ทดลองฉีดน้ำใส่และบอกถึงคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถกันน้ำได้
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจวัสดุที่เป็นประเภทพลาสติกและกระดาษสังเกตเปรียบเทียบบอกความแตกต่างของคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดองการซึมซับน้ำ โดยใช้วัสดุต่างๆนำมาทดลองและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวัสดุใดบ้างที่ซึมซับน้ำได้มาก – น้อยต่างกัน
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้เสื้อผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเองด้วยวัสดุที่เป็นกระดาษมาเล่นฉีดน้ำเปรียบเทียบกับเสื้อกันฝนที่เป็นพลาสติกสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้ทดลองการซึมซับน้ำโดยเลือกใช้วัสดุต่างๆ นำมาทดลองและสังเกตบอกความแตกต่าง
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองซับน้ำด้วยสิ่งของที่เป็นวัสดุชนิดต่างๆเรียนรู้ว่าวัสดุบางชนิดซึมซับได้ดีและบางชนิดไม่ซึมซับน้ำ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วัสดุที่คิดว่าจะลอยมาทดลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกับที่คาดคะเนไว้ว่าเป็นจริงหรือไม่
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ก่อนทดลองให้เพื่อนๆดูสิ่งที่คาดคะเนและนำมาทดลองจริงสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคาดคะเน

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองวัสดุที่เป็นจุกก๊อกไม้และก้อนหิน เปรียบเทียบกันอะไรที่ลอยและอะไรที่จมน้ำ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มทดลองใช้ดินน้ำมันทำเรือก่อนทำนำมาชั่งดูน้ำหนักก่อนเปลี่ยนรูปร่าง
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองไปลอยกับน้ำ เมื่อลอยไม่ได้ก็นำมาแก้ไขหาวิธีที่จะทำให้เรือลอยน้ำให้ได้
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองปั้นเป็นเรือและหาวิธีทำให้ลอย

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้นำดินน้ำมันมาแผ่ให้เป็นเรือ ให้ลอยอยู่ในน้ำได้และนำคลิปมาวางใส่จนกระทั่งเรือจมและนับจำนวนว่าบรรทุกได้มากน้อยเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อเรือลอยได้แล้วเพิ่มน้ำหนักด้วยลวดเสียบกระดาษและนับจำนวนที่ทำให้เรือจมลงไปได้
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสและสังเกตถุงชนิดต่างๆเปรียบเทียบขนาดและความคงทนความแข็งแรง
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นับจำนวนของถุงและเปรียบเทียบกับจำนวนของเพื่อนๆในห้อง

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ร่วมจัดซ้อนถุงที่มีขนาดเล็กซ้อนในถุงใบที่ขนาดใหญ่กว่า
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเพื่อนๆที่นำถุงมาเล่าเรื่องจัดเรียงลำดับขนาดจากนั้นได้ช่วยกันจัดเก็บให้เรียบร้อยโดยเรียงขนาด
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันต่อกระดาษลังได้สูง รู้จักคิดหาเก้าอี้มาต่อยืนเพื่อให้ต่อได้สูงขึ้น
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใส่วัสดุลงไปในถุงกระดาษแต่ละชนิดและนำไปชั่งดูน้ำหนักเรียนรู้ว่าถุงกระดาษบางชนิดไม่ทนทานและรับน้ำหนักได้น้อย

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กนำวัสดุที่เป็นโลหะในห้องมาสำรวจและทดลองเล่นกับแม่เหล็ก
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นสร้างสวนสนุกด้วยหลอดกระดาษสีขาว
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสำรวจวัสดุประเภทโลหะก่อนนำไปทดลองแช่ในน้ำโค้กและน้ำเปล่าเพื่อเปรียบเทียบ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสำรวจอุปกรณ์ก่อนการทดลองที่ใช้วัสดุเป็นขวดแก้วและขวดพลาสติกเรียนรู้วิธีเปิดฝาขวดการบิดการหมุนการดึง เป็นต้น

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นทดลองนำโลหะลงในน้ำเปล่าและน้ำอัดลมทิ้งไว้ระยะหนึ่งและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เริ่มการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ใส่ถุงมือก่อนหยิบวัสดุที่เป็นสนิมและสิ่งปนเปื้อนที่ไม่สะอาด
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมทดลองการดูดของแม่เหล็ก แม่เหล็กดูดอะไรได้บ้างและอะไรที่แม่เหล็กดูดไม่ได้และนำไปใส่ห่วงตามป้ายกำกับไว้
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นแม่เหล็กและฟังเสียงของโลหะแต่ละชนิดการดูดติดของวัสดุที่เป็นโลหะโดยใช้แม่เหล็กเรียนรู้ว่าวัสดุบางชนิดไม่ดูดติดแม่เหล็ก เช่นด้ามจับหม้อที่เป็นไม้ พลาสติก เป็นต้น

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นการนับจำนวนและเรียงลำดับเหรียญเรียนรู้ค่าของเงิน เช่น 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท เป็นต้น
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เรียงคำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะโดยผลัดเปลี่ยนแก้ไขให้เป็นคำที่ต้องการได้
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำพลาสติกไปทดลองต้มสังเกตระหว่างต้ม และหลังการต้มเสร็จ
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทำการทดลองต้มพลาสติกในน้ำร้อนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันทำชาร์ตแยกประเภท การทดลองต้มพลาสติกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนรูปร่างหลังโดนความร้อน
กิจกรรม หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และใช้อุกรณ์ช่วยในการกันความร้อน เช่นที่คีบ ช้อนไม้ด้ามยาว ตะเกียบ ถุงมือกันความร้อน เป็นต้น

BACK TO TOP