โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ดูภาพที่คุณแม่ตั้งท้อง ได้เห็นเมื่อเด็กยังเล็กว่าอยู่ในท้องคุณแม่มีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนที่จะคลอด
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเอง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้เล่นบทบาทสมมติการเป็นแม่ดูแลลูก
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นดอกมะลิเรียนรู้ว่าเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติและวาดภาพดอกมะลิเป็นการแสดงความรักแม่ได้อีกทางหนึ่ง

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้นำภาพคุณแม่ของตนมาเล่าให้เพี่อนๆฟังเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณแม่ทำให้กับตนเอง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 อ่านนิทานเกี่ยวกับพระคุณของแม่
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมออกแบบบัตรอวยพรให้กับคุณแม่
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์การ์ดอวยพรให้คุณแม่ด้วยวัสดุต่างๆ

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรของเด็กๆ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์การ์ดอวยพรให้คุณแม่ของเด็กๆ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรของเด็กๆ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของตนเองตามใจชอบ

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของ มีนา คุณ จ้าวขา บีม พุด ทาโร่ เฟธ และธอธ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของเด็กๆ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของอันย่า นะโม เซฟ เจเจ เสือใหญ่ และโชแปง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของแซน อลิซ ณภัทร เรกิ อเล็กซ์ และมินนี่

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กเขียนจ่าหน้าซองจดหมายถึงคุณแม่ของตนด้วยตนเอง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เขียนหน้าซองถึงคุณแม่ด้วยตนเองตามที่อยู่จริงพร้อมติดแสตมป์และปิดผนึกอย่างเรียบร้อย
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆติดแสตมป์และใส่บัตรอวยพรในซองจดหมาย
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการจ่าหน้าซองจดหมายใส่บัตรอวยพรให้คุณแม่ของเด็กๆ

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติมอบของที่ระลึกให้คุณแม่ของตน
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อมอบเสร็จได้แสดงบทบาทสมมติอวยพรให้ กับลูกๆด้วย
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กนำซองจดหมายใส่บัตรอวยพรไปฝากให้ไปรษณีย์ ช่วยส่งให้คุณแม่ของตน

BACK TO TOP