โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558

ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ปริญญ์ : หนูไปพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือเจอเรือทหาร เจอปืนของทหารเรือ
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ทิกเกอร์ : ปืนติดล้อหรือปืนสนาม
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ข้าวปั้น :ข้าวปั้นได้ไปพิพิธภัณฑ์กับเพื่อนๆ
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ต้นน้ำ :ไปดูเรือมีเรือรบเรือดำน้ำ มีเครื่องบิน

ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล เตเต้ :ไปพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือเจอเรือดำน้ำ
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ยูโด :ไปพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือเจอปืนรบ
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล คิวปิด :ไปพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือเจอเรือดำน้ำ
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ปอร์โต้ : รถถังสมัยโบราณ

ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ปลายฝัน : ฉันไปขึ้นเรือที่อยู่ด้านนอกและเห็นปืนใหญ่อยู่บนเรือและเห็นรถถังที่มีปืนที่ใหญ่
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ชิน :ไปพิพิธภัณฑ์เจอปืนใหญ่
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล บีม :หนูไปพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือไปเจอเรือยักษ์
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ชิน :ไปพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือเจอรถถัง และเรือรบและเครื่องบินรบด้วย

ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ปัณปัณ :ผมไปพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือเจอปืนใหญ่ และระเบิดของทหาร
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล นาโน : หนูไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ กองทัพเรือ ได้เจอเรือดำน้ำได้ขึ้นเรือดำน้ำไปถ่ายรูปและไปเล่นยิงปืน
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล อันน์ : หนูไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือกับเพื่อน
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ปริ๊นเซส : หนูไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือกับเพื่อนๆหนูเห็นเครื่องบิน

ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ปรานต์ : ปรานต์ได้ไปพิพิธภัณฑ์ได้ไปเจอปืนใหญ่ด้วย
ภาพวาดสะท้อนข้อมูลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ภาพวาดสะท้อนข้อมูล ฟุก :ฉันได้เจอปืนใหญ่และระเบิด ของทหารเรือ

BACK TO TOP