โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟุกเล่าเรื่องสิ่งที่รู้เกี่ยวกับพลังงานคืออะไร
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสืบค้นเกี่ยวกับพลังงาน ในรูปแบบต่างๆจากหนังสือ
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเคลื่อนย้ายของโดยใช้พลังงานของตัวเอง
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กเลือกออกแรงในการทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ด้วยวิธีต่างๆกัน เช่น ยก ลาก ผลัก กระโดด ตี ชก เป็นต้น

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กิจกกรรมพละเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานของตัวเอง
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้สำรวจ สังเกตพัดลมและนำอุปกรณ์มาเล่นทดลองสังเกตทิศทางและแรงลม
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองวิ่งกังหันและสังเกตทิศทางของลม
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำกังหันมาทดลองเล่นกับลมและได้สังเกตทิศทางของลมเมื่อเด็กยืนอยู่กับที่

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หาข้อมูลเพิ่มเติมจากในหนังสือที่เกี่ยวกับพลังงาน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมสืบค้นประโยชน์ โทษของน้ำจากหนังสือ
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจท่อน้ำทิ้งที่ไหลลงมาจากห้องข้างบน เรียนรู้ว่าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมทดลองพลังงงานของน้ำที่ตกจากที่สูงโดยการเทน้ำใส่กรวยจนเต็ม

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากนั้นดึงจุกที่ปิดกรวยออก สังเกตการไหลของน้ำไปผลักใบพัดทำให้กังหันหมุน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมทดลองแรงดันน้ำ สังเกตการไหลของน้ำจากรูที่มีระดับต่างกัน เปรียบเทียบใกล้ ไกลของน้ำที่ออกมา
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ช่วยกันต่อท่อเพื่อเรียนรู้แรงดันของน้ำและวิธีการต่อโดยใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน เช่นข้อต่อตรง งอโค้ง สังเกตรูปร่างที่เกิดขึ้นเป็นต้น
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมสำรวจท่อน้ำ ข้อต่อต่างๆ และเด็กๆคิดหาวิธีการต่างๆที่จะมาต่อร่วมกัน

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สุดท้ายเด็กๆก็ร่วมกันต่อจนสำเร็จ สังเกตการไหลของน้ำที่ออกมาจากท่อและเล่นน้ำกัน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กทดลองใช้พลังงานจากไฟฟ้า เปิดโคมไฟและใช้มืออังหลอดไฟ กาต้มน้ำและบอกความรู้สึก
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณครูอธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องและให้สังเกตเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของอุปกรณ์เหล่านั้น
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมทดลองไฟฟ้าสถิตกันโดยทดลองกับเส้นผม กับผ้า สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมทดลองไฟฟ้าสถิตกัน โดยทดลองกับกระดาษชิ้นเล็ก สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้สำรวจไฟฉาย ถ่าน แบตเตอรี่ที่มีขั้วบวก ขั้วลบ และทดลองใช้
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นการเกิดไฟฟ้าสถิตโดยใช้ไม้บรรทัดถูกับกระดาษทิชชู่แล้วนำมาแตะกับเศษกระดาษชิ้นเล็กๆ
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทดลอง

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉายเรียนรู้ว่ามีขั้วบวกและขั้วลบ เมื่อนำมาต่อกันจะเกิดเป็นแสงไฟสว่างขึ้นตามพลังงานของถ่านแต่ละก้อน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นพลังงานแม่เหล็กเรียนรู้การดึงดูดและการผลัก
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มาเล่นกันต่อในสนามสังเกตเงาที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เล่นกับแสงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาโดยได้นำอุปกรณ์มาประกอบกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการถนอมอาหารโดยการทำกล้วยตาก นำมาตากในที่มีแสงแดดแล้วกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้น หลังรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้การถนอมอาหารด้วยการตากแดด เด็กๆช่วยกันวางเรียงปลา เนื้อหมูลงบนกระจาดและนำไปตากแดด

BACK TO TOP