โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 สักะภูมิกำลังประดิษฐ์กังหันลมแกนนอน
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันแกนนอนของสักะภูมิ
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เซฟกำลังประดิษฐ์กังหันลมแบบห้าใบพัด
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์กังหันลมห้าใบพัดของเซฟ

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 โชแปงกำลังประดิษฐ์เขื่อนจากเศษวัสดุ
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าของโชแปง
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เจเจกำลังประดิษฐ์บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ของเจเจ

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ทาโร่กำลังประดิษฐ์โคมไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์โคมไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของทาโร่
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพแหล่งน้ำจากสีน้ำพุด : น้ำตกเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพแหล่งน้ำจากสีน้ำอเล็กซ์ : แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีแม่น้ำกับน้ำตก

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพกลางวันและกลางคืน ณภัทร : ตอนกลางคืนจะมียุงเยอะเพราะมันมืดตอนกลางวันจะมีแสงอาทิตย์
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการเกิดเงาอันย่า : หนูถือดอกไม้อยู่กลางแดด มันเกิดเงาที่หนูถือดอกไม้
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการเกิดเงามีนา : อยู่กลางแดด แล้วมีเงา หนูทำมือรูปผีเสื้อมีเงาอยู่ตรงพื้น รูปผีเสื้อ
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพการเกิดเงาแซน : แซนยืนอยู่กลางแดดแล้วเกิดเงาถ้าอยู่ในร่มไม่เกิดเงา

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพพลังงานแสงอาทิตย์เสือใหญ่: พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เราอบอุ่นจะทให้เกิดเงา
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพประโยชน์-โทษของดวงอาทิตย์เรกิ : พลังงานแสงอาทิตย์สามารถมาผลิตไฟฟ้าได้เป็นประโยชน์ โทษ ทำให้แก่เร็ว และตัวดำ
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพพลังงานแสงอาทิตย์อลิซ : แสงแดดทำให้เสื้อผ้าแห้งได้ แสงแดดช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพพลังงานแสงอาทิตย์บีม : แสงอาทิตย์ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต เราสามารถใช้แผ่นโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์ไว้ใช้ได้

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพประโยชน์-โทษของดวงอาทิตย์คุณ : พลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์คือทำให้เราอบอุ่นเวลาหนาว โทษคือ ตากแดดนานนานทำให้ตัวดำ
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพประโยชน์โทษของน้ำ ธอธ : ประโยชน์ของน้ำเอาไว้รดน้ำต้นไม้เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้โทษถ้าน้ำโดนไฟฟ้าก็จะช็อต
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสำรวจท่อน้ำ จ้าวขา : กังหันน้ำจะบำบัดน้ำเสียให้เป็นพลังงานน้ำสะอาด
ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร มินนี่ : ฝนเกิดจากน้ำกลายเป็นไปลอยขึ้นแล้วเจอความเย็นแล้วเกิดเป็นก้อนเมฆแล้วเกิดฝนตก

ผลงานของเด็กหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพการทดลองใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เฟธ : กังหันมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์มึงถึงจะหมุน รถใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันมีแผงโซล่าเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์

BACK TO TOP