โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมายของพลังงานจากInternet
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเพิ่มจำนวนคนยกบอกความรู้สึกที่แตกต่าง
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมายของพลังงานจากหนังสือพจนานุกรม
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 อาสาแบกเพื่อนตัวเล็กบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้น

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จ้าวขาบอกมาเล่าบอกความหมายของพลังงานตามความคิดของตนเอง
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันยกสิ่งที่มีน้ำหนักมากและน้ำหนักเบาบอกความแตกต่างของแรงที่ใช้
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้สำรวจ สังเกตพัดลมและทดลองกดปุ่มตัวเลข สังเกตแรงลม
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นต่อท่อน้ำหาวิธีต่อโดยใช้ข้อต่อที่มีรูปทรงหลายแบบ

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กนำกังหันลมมาทดลองกับแรงลมของพัดลมโดยการยืนให้ห่างจากพัดลมเป็นระยะๆสังเกตแรงลมที่พัดทำให้กังหันหมุนต่างกันอย่างไร
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อน้ำไหลออกมาจะเกิดแรงดันต้องหาวิธีแก้ปัญหา
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กรวมพลังช่วยกันยก ลาก ของและเข็นตู้นิทาน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเล่นสร้างเขื่อนกั้นน้ำด้วยบล็อกไม้

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆใช้พลังงานในร่างกายของตัวเองออกแรงกระโดดตีลูกโป่งที่อยู่ในระดับต่างๆ
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทดลองเล่น การไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมทดลองพลังงงานของน้ำที่ตกจากที่สูงโดยการเทน้ำใส่กรวยจนเต็ม สังเกตเปรียบเทียบการใช้ท่อต่อสั้นสังเกตการไหลของน้ำไปผลักใบพัดทำให้กังหันหมุน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มอาสาออกมาจัดวางลำดับและตำแหน่งของไฟฉายพูดคุยถึงลักษณะและเปรียบเทียบความแตกต่าง

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองการไหลของน้ำ การบีบขวดน้ำเพื่อสังเกตแรงดันของน้ำที่อยู่ในขวด นำไปรดน้ำต้นไม้
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองไฟฟ้าสถิตย์โดยใช้ลูกโป่งถูกกับผมนำมาจ่อกับเศษกระดาษสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมสำรวจท่อน้ำ ข้อต่อต่างๆ และเด็กๆคิดหาวิธีการต่างๆที่จะมาต่อร่วมกัน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าเรียนรู้ว่ามีขั้วบวกขั้วลบโดยสังเกตจากเสันสีของสายไฟเล็กๆเมื่อนำขั้วที่ต่างกันมาต่อกันจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตผลที่เกิดขึ้น

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และยังได้เห็นแรงดันของน้ำที่ออกมาตามท่อ แรงดันน้ำทำให้ข้อต่อหลุดจากกันและร่วมกันต่อซ่อมแซม
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจสัมผัสแผนที่บนลูกโลกที่ใช้ไฟฟ้าเรียนรู้ประโยชน์ ของไฟฟ้า
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หลังจากเล่นท่อน้ำมหัศจรรย์ เด็กๆสนุกกับการเล่นน้ำจากสายยางกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นของเล่นที่ใช้พลังงานของตัวเอง เช่น ม้าแข่งที่ต้องบีบลมเข้าไป ลูกข่างที่ต้องหมุนด้วยมือและต้องใช้ที่ดึงแล้งจึงหมุน

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้สำรวจ สัมผัส อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนเปิด สวิตช์และหลังจากเปิดสวิตช์ไฟและบอกความรู้สึก
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเปิดโคมไฟที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วสังเกตว่าดวงไหนสว่างกว่ากัน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กทดลองเรือพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ สามารถทำให้เรือแล่นไปข้างหน้าได้
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเรือที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ที่รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ สังเกตการเคลื่อนที่ของเรือ

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้เรียนรู้ สังเกตสิ่งของ วัสดุชนิดใดที่นำมาทดลองนำไฟฟ้า-ไม่นำไฟฟ้าบ้าง
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นกับเงาในตอนเช้าสังเกตลักษณะของเงา และทิศทางของเงา
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองใช้ไดร์เป่าผมทำผมให้เพื่อนๆ สังเกตการเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งเช่นจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและความร้อน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองการทำ การถนอมอาหารเนื้อแดดเดียว โดยใช้เนื้อหมู เนื้อไก่ เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีทำ เช่นนำหมู หรือไก่มาผสมกับเกลือแล้วคลุกให้เข้ากัน

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้แบตเตอรี่ใส่ในไฟฉาย ทดลองเปิด ปิด สังเกตการใส่ให้ตรงขั้ว มีขั้วบวก ขั้วลบ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ได้ลองผิด ลองถูก
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และได้ลงมือทำทั่วกันทุกคน หลังจากนั้นนำไป ตากแดดในที่จัดเตรียมไว้
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เล่นกับแสงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาโดยได้นำอุปกรณ์มาประกอบกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจเนื้อแดดเดียวที่ผ่านไปหนึ่งวันสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการตากด้วยความร้อนของแสงอาทิตย์

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นทดลองนำโคมไฟ รถยนต์ ไปรับพลังงานจากแสงอาทิตย์
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองนำน้ำเปล่ากับน้ำแข็งไปตากแดด (ทิ้งไว้แล้วกลับมาสังเกตโดยใช้ปริมาณ และระยะเวลาเท่ากัน)
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กของเล่นที่ใช้พลังงานจากแรงของตนบีบและทำให้สัตว์นั้นๆขยับและเคลื่อนที่ไป
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจส่วนประกอบเครื่องยนต์ของรถตู้และได้รู้ว่ารถตู้ใช้น้ำมันดีเซลล์เป็นเชื้อเพลิงและในรถมีแบตเตอร์รี่ให้พลังงานในการขับเคลื่อนไปได้

กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้นำผ้าชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันนำไปซักก่อนที่จะนำไปตาก
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองซักผ้าในน้ำโดยใช้ผ้าที่มีชนิดต่างกันและคาดคะเนว่าผ้าชนิดไหนจะแห้งเร็วกว่ากัน
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กนำผ้าไปตากแดดและคอยสังเกตผลเป็นระยะๆ
กิจกรรมหน่วยพลังงาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองซักผ้าในน้ำโดยใช้ผ้าที่มีชนิดต่างกันและคาดคะเนว่าผ้าชนิดไหนจะแห้งเร็วกว่ากัน ก่อนตากบิดให้มาดๆแล้วนำไปตากด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์

BACK TO TOP