โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจผ้าไทยและนำผ้าไทยมาทดลองใส่
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าฐานเล่นเกมพระราชินีและครอบครัว
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองทอผ้า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมฐานงานจักสานฟังการอธิบายโดยผู้ปกครอง

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กเล่นเกมค้นหาไข่เต่าจากกองทราย
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมค้นหาไข่เต่าได้จับสัมผัสวัสดุที่เป็นธรรมชาติ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ร่วมชมนิทรรศการและเล่นจำลองการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้ทดลองเล่นปล่อยเต่าลงสู่ทะเล

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ประดิษฐ์ต้นไม้จำลองและนำต้นไม้ไปติดบนภูเขา ในโครงการปลูกป่า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการปลูกป่าของโครงการป่ารักน้ำ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสำรวจ สัมผัส ดมกลิ่นดอกมะลิและมาทดลองร้อยดอกมะลิ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ได้จับสัมผัสและเปรียบเทียบความแตกต่าง

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ฝึกสานกระดาษ เรียนรู้วิธีการสานขึ้นหนึ่งลงหนึ่ง
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมฐานงานสานเด็กๆได้สานกระดาษบนรูปทรงตามใจชอบ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมฐานงานปั้นเด็กๆได้ปั้นสิ่งต่างๆด้วยแป้งโด
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนารถ

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับผลงานที่ได้ทำในงานนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนารถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียง

BACK TO TOP