โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 อเล็กซ์อ่านหนังสือ Big book เกี่ยวกับวันอาสาฬบูชาและ วันเข้าพรราษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไรให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพลินและปันอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาในหนังสือ Big book ด้วยตนเอง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กเปิดอ่านหนังสือวันสำคัญ สำรวจสังฆทานที่จะนำไปถวายพระ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจชุดสังฆทานและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อจะได้รู้ว่าพระสงฆ์ต้องใช้สิ่งของใดบ้าง

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้สำรวจสังฆทานและได้ฝึกทดลองจัดชุดสังฆทาน ของในหลวง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการใส่บาตรพระสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการถวายสังฆทานและเรียนรู้การปฏิบัติตนในการถวายเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเด็กผู้หญิงฝึกการถวายสังฆทาน และกราบพระสงฆ์อย่างถูกวิธี

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฝึกการเดินเวียนเทียนก่อนไปถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฝึกการถวายสังฆทานและการปฏิบัติตนตามขั้นตอนของกลุ่มคณะ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กช่วยกันตกแต่งต้นเทียนเพื่อจะนำไปถวายพระเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษาประจำห้องของตนเอง

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนห้องถือต้นเทียนเดินนำหน้ามีเพื่อนและคุณครู ผู้ปกครองตามมาด้านหลัง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนถือเทียนเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์3รอบ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมพิธีนำต้นเทียนพรรษาถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกับคุณครูไก่
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมถวายสังฆทานและยาตำราหลวงแด่พระสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กราบพระและกล่าวคำถวายเทียนพร้อมกัน
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รับพรจากพระคุณเจ้า
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นำน้ำที่กรวดเสร็จแล้วมารดต้นไม้ด้านนอกโบสถ์

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ครูไก่ ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมกิจกรรมถวายเทียน จำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ถ่ายภาพร่วมกับพระคุณเจ้าและคณะผู้ปกครอง ก่อนเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สังเกต สัมผัส จิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในโบสถ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และร่วมกันบริจาคใส่ตู้ตามกำลังศรัธา

BACK TO TOP