โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆให้ความสนใจถามตอบในสิ่งที่อยากรู้และสิ่งที่รู้แล้ว
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังการอธิบายจากวิทยากรว่าวัสดุต่างๆ ทำมาจากอะไรบ้าง จากนั้นวิทยากรถามกลับให้เด็กๆได้ตอบคำถาม ณ ร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบสำเร็จเรียนรู้เรื่องวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสำรวจวัสดุต่างๆที่มีในร้านรักษ์โลกอย่างสนใจ

กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 ได้เปรียบเทียบสิ่งที่ทำด้วยวัสดุที่ต่างกัน จะมีคุณสมบัติต่างกัน
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังสำรวจวัสดุและทดสอบการยกน้ำหนักของโลหะที่มีน้ำหนักต่างกัน
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจ สัมผัส วัสดุชนิดต่างๆ และวาดภาพจากการ สังเกตของจริงตามที่เด็กๆสนใจ ณ ร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองทำเปเปอร์มาเช่ที่ละกลุ่ม

กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 ก่อนกลับได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบของแต่ละกลุ่มโดยได้ใช้เงินจริงและเรียนรู้ค่าของเงินตามจำนวนราคาของสินค้า
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆจากร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เขียนความประทับใจลงในสมุดเยี่ยมชมด้วยตนเอง
กิจกรรมทัศนศึกษารักษ์โลก ( Scrapshop ) ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 ครูและเด็กๆได้ถ่ายรูปกับวิทยากร ณ ร้านรักษ์โลก เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

BACK TO TOP