โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพบุคคลอาชีพต่างๆด้วยสีน้ำ ณภัทร :แม่ค้านั่งขายผลไม้ให้ลูกค้าอยู่ในร้านผลไม้
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะผ้าและวาดต่อเติม เฟธ : ทหารคอยปกป้องประเทศไทย
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพแผนที่จากบ้านมาโรงเรียน เซฟ :บ้านอยู่คลองเตยผ่านตึกช่อง 3 ผ่านโรงพยาบาลเทพธารินทร์
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพอาชีพบุคคลต่างๆ บีม :คุณหมอกำลังเดินไปตรวจคนป่วย

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพของเล่นที่โรงเรียนด้วยสีน้ำ ธอธ :ของเล่นที่โรงเรียนมีมากมาย
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดเศษผ้าและวาดต่อเติม เสือใหญ่ :ตำรวจกำลังจะจับผู้ร้าย
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพบุคคลอาชีพต่างๆ อเล็กซ์ :ทหารกำลังออกรบอยู่แถบชายแดน
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพบุคคลอาชีพต่างๆ มีนา :นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดรูปทรงและวาดต่อเติม สักะภูมิ :นะโมนั่งทำงานศิลปะที่โรงเรียน
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพบุคคลอาชีพต่างๆ คุณ :คุณตำรวจกำลังจับผู้ร้ายที่กำลังเล่นการพนัน
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะผ้าและวาดต่อเติม จ้าวขา : อาชีพนักร้อง
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพบุคคลอาชีพต่างๆ อลิซ :คุณครูกำลังพานักเรียนเข้าห้องเรียน

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพแผนที่จากบ้านมาโรงเรียน โอ๊ก :อาชีพคุณหมออยู่โรงพยาบาลกำลังรักษาคนป่วย
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดรูปทรงและวาดต่อเติม โชแปง :โรงเรียนมีห้องมาก มีเพื่อนเยอะมีครูอึ่ง ครูเอส ครูหมิว
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ทาโร่กำลังประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นBig C
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นBig Cของทาโร่

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 พรีเฟอร์กำลังต่อบล็อกอาร์ตสนามเด็กเล่นในฝัน
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อบล็อกอาร์ตเป็นสนามเด็กเล่นในฝันขอพรีเฟอร์
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เจเจกำลังต่อบล็อกอาร์ตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อบล็อกอาร์ตของเจเจ

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 พุดกำลังประดิษฐ์โรงเรียนจากเศษวัสดุ
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์โรงเรียนจากเศษวัสดุของพุด
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 อัญย่ากำลังประดิษฐ์โทรแบบไร้สาย
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์โทรศัพท์แบบไร้สายของอัญย่า

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 แซนกำลังประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือ
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์โทรศัพท์จากเศษวัสดุของแซน
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 บีมกำลังประดิษฐ์ชิงช้าจากเศษวัสดุ
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ชิงช้าจากเศษวัสดุของบีม

ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 เรกิกำลังประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนจากเศษวัสดุ
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนจากเศษวัสดุของเรกิ
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 มินนี่กำลังประดิษฐ์สวนดอกไม้จากเศษวัสดุ
ผลงานเด็ก หน่วย โรงเรียนของเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์สวนดอกไม้จากเศษวัสดุของมินนี่

BACK TO TOP