โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้เรียนกิจกรรมเคลื่อนไหว เล่นจับคู่กับเพื่อนๆ ร่วมร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบ เพลงสวัสดีเธอจ๋า
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันสืบค้นข้อมูลโรงเรียนจากหนังสือ ๒๐ ปี โรงเรียน แผ่นพับ ป้ายและสัญลักษณ์ของโรงเรียน ของเรา
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับชั้นเรียน ที่เคยเรียนมา

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกับสืบค้นข้อมูลโรงเรียน จากเว็บไซต์ของโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สืบค้นเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนและตราสัญลักษณ์
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมทำกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่น เด็กๆได้เขียนชื่อของตนเองลงในกระดาษนำป้ายชื่อมาติดที่กราฟให้ตรงกับพยัญชนะต้น
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆติดชื่อตามพยัญชนะต้นของชื่อจริง

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผลัดกันออกมาเล่าการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องที่สืบค้นในห้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่ของโรงเรียนบนปกสมุดเรียนของตนเอง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้สำรวจเขตที่ตั้งโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับเขตที่บ้านของเด็กอยู่ว่าบ้านของใครอยู่ใกล้หรือไกลจากโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 บันนี่เล่าเรื่องเส้นทางที่ผ่านมาว่าเจอสถานที่อะไรบ้าง และมีใครบ้างที่ทำงานอยู่ในแหล่งชุมชนนั้นๆ

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้การใช้ Google Earth ดูแผนที่ตั้งของโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่นำเสนอผลงานการเขียนแผนที่การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนโดยปาย เจนิศ ใบบุญ โนน่า ภีม บับเบิ้ล ขวัญและภูเมฆ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้ Google Earth ว่าโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่อยู่ตรงไหนของถนนพระราม 4
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมวางภาพรูปทรงตามแบบ

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสังเกตสิ่งที่พบเห็นบนซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงเด็กๆและที่อยู่ บ้านเลขที่ เขตและจังหวัด
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สืบค้นเกี่ยวกับเลขที่อยู่และที่ติดต่อกับโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่บนหน้าซองจดหมาย
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กสำรวจดูบัตรภาพบุคคลอาชีพต่างๆและสถานที่ที่ บุคลเหล่านั้นทำงาน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจป้ายภายในโรงเรียน

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เรียนรู้สถานที่ใกล้โรงเรียนและมีใครทำงานในนั้นบ้างและเล่นจับคู่ภาพบุคคลกับสถานที่
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเล่นการวางแปลนและโครงสร้างของโรงเรียนด้วยไม้ตะเกียบ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฝึกวาดภาพประกอบคำจากสระต่างๆที่ตนสนใจ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่นำเสนอการเขียนแผนที่การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนโดยปัน เพลิน เอแคลร์ กันต์ เอซ และนาสรี่

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ไปสำรวจบุคคลอาชีพที่มีในโรงเรียน ร่วมสัมภาษณ์และทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของบุคคลอาชีพแม่บ้าน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่3นำเสนอโดยแม็กซ์ แซนดี้ ใบบัว ณิชา กุมภา บันนี่และม่วนใจ๋
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมกันนำบล็อกมาจำลองเป็นถนนพระราม 4และนำสิ่งประดิษฐ์และจำลองเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนมาวางจัดวาง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเล่นต่อไม้บล็อกสร้างสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นเล่นบทบาทสมมติการเดินทางมาโรงเรียนผ่านสถานที่ต่างๆกันอย่างสนุกสนาน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเล่นต่อไม้บล็อกสร้างสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจและอ่านตัวเลขจากสิ่งของ เครื่องใช้ในห้องเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจและทดลองเล่นโทรศัพท์สังเกตตัวเลขและสัญลักษณ์ที่บนแป้น

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจโทรศัพท์จากต่างๆทั้งของจริงและบัตรภาพและทดลองใช้ เพื่อเรียนรู้เลขและสัญลักษณ์ต่างๆบนโทรศัพท์
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจสมุดโทรศัพท์ที่มีตัวเลขหัดอ่านจำนวนและหมายเลขที่สำคัญ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการพลัดหลงจากผู้ปกครอง จะให้ใครช่วยเหลือได้บ้าง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจรอบๆบริเวณนอกห้องเรียนช่วยกันจัดเก็บขยะที่พบเจอและมาทิ้งลงในถังขยะภายในโรงเรียน เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด

BACK TO TOP