โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตต้นดอกเข็ม หญ้าแพรกและดูภาพมาสังเกตเปรียบเทียบกับของจริง
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมวาดภาพต้นดอกเข็ม ดอกไม้ที่นำมาใช้ไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการกราบพระเพื่อเลือกตัวแทนห้องถือพาน
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันจัดพานไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จัดเตรียมและช่วยกันตกแต่งพานไหว้คุณครูไก่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เสือใหญ่และพุดเป็นตัวแทนห้องถือพานไปไหว้คุณครูไก่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนถือพานของห้องไปไหว้คุณครูไก่

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คุณครูไก่กล่าวให้โอวาทและพูดคุยชื่นชมกับเด็กๆ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนของห้องนำพานมากราบพระพุทธรูปอย่างสวยงาม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เสือใหญ่และพุดเป็นตัวแทนห้องถือพานนำพานมาไหว้คุณครูไก่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และนำพานไปไหว้คุณครูไก่และคุณครูไก่อวยพร ชื่นชมที่เด็กๆไหว้ได้อย่างสวยงาม

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ถ่ายภาพกับคุณครูไก่ไว้เป็นที่ระลึก จากกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ร่วมถ่ายรูปกับคุณครูไก่อย่างพร้อมเพรียงหลังเสร็จพิธีไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กเตรียมนำดอกไม้ไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเตรียมตัวเพื่อไหว้คุณครูของตัวเองที่ห้อง

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้นำดอกไม้มาไหว้คุณครูพร้อมอวยพรให้คุณครูอีกด้วย
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำดอกไม้ไหว้คุณครูที่ห้องทุกคน

BACK TO TOP