โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆมาถึงบ้านครูธานี และพาเด็กๆไปบนเรือน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมพูดคุยกันก่อนไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมเดินเหยียบรวงข้าวเพื่อให้เมล็ดหลุดออกมาจากเปลือกข้าว
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เทดลองใช้พลังงานตัวเองในการตำข้าว
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใช้ครกตำข้าวและรอคอยลำดับก่อนหลัง

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองปั่นคัดแยกเปลือกข้าวออกจากเมล็ดข้าว
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังหาไข่ไก่เก็บไข่ไก่ในรังด้วยตนเองและใช้ความระมัดระวังไม่ให้แตก
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฝัดข้าว เอาเศษฝุ่นฟางออกจากข้าวเปลือก
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฝึกปีนต้นไม้โดยมีอุปกรณ์ป้องและใช้พลังงานของตนเองในการปีนขึ้นลง

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆฝึกปีนราวไม้ไผ่โดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พักพิงกองฟางรอเพื่อนก่อนไปกิจกรรมต่อไป
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟังการอธิบายวิธีการทำขนมและได้ทดลองทำจริง โดยเด็กๆได้โม่แป้งและขูดมะพร้าว
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกิจกรรม พายเรือ

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ลงเรือพายใช้อุปกรณ์ได้อย่างระมัดระวังโดยมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิด
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูธานีกำลังอธิบายการดูลักษณะควายที่ดี
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ขี่ควาย
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้ขี่ควายและจับสัมผัสกับตัวจริงๆบอกความรู้สึกได้

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมดำนา ได้เรียนรู้วิถีของชาวนาว่ากว่าจะได้ข้าวมาให้เด็กๆรับประทานกัน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านครูธานี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

BACK TO TOP