โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ธาม : รถยนต์เป็นพาหนะทางบก
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 พิชญ์ : ถ้าเราไม่มียานพาหนะเราจะไปไหนไม่ได้
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 แบงค์ : รถยนต์เป็นยานพาหนะทางบกมีล้อวิ่งบนถนน
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 คูน : คูนเดินทางด้วยเครื่องบินไปเชียงใหม่ ตอนนั่งเครื่องบินเห็นนกบินด้วย

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพการทดลองการเดินทางของแสง ใจกล้า : ทดลองที่อุโมงค์มืดมากต้องใช้ไฟฉายส่องให้เห็นทาง แสงเดินทางเป็นเส้นตรง
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพการทดลองการเดินทางของแสง ณัฐ : ใช้ไฟฉายส่องทางเพราะอุโมงค์มันมืดมากแต่ถ้าไม่ใช้ไฟฉายมันจะมืดกว่าใช้ไฟฉาย
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งแผนที่การเดินทางจากกรุงเทพไปหัวหินของวุ้นเส้น
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ออม : เต่ากำลังออกไข่ที่ชายหาด นกไปออกในรังบนต้นไม้

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะและวาดต่อเติม แมท : รถทหารกำลังสู้รบมีเครื่องบินช่วยรบด้วย
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะและวาดต่อเติม ต้นกล้า : รถถังของทหารเรือเอาไว้ออกรบและตรวจพื้นที่
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะและวาดต่อเติม ศฬ : คนเห็นรถถังจอดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ปุ๊บปั๊บ : รถยนต์เป็นพาหนะทางบก มีล้อไว้วิ่งบนถนน

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ณัฐ : คุณแม่ขับรถพาณัฐไปเที่ยวที่ทะเล เล่นน้ำที่สระน้ำ
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 คะนิ้ง : ยานพาหนะทางอากาศมีเครื่องบิน ทางบกมีรถยนต์
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 บอส : นั่งรถยนต์ไปเที่ยวที่ทะเล
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำงาน กลุ่มสืบค้นเรื่องยานพาหนะทางบกของแบงค์ ปุ๊บปั๊บ บอส คะนิ้ง คูนและทิกเกอร์

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำงานกลุ่ม สืบค้นเรื่องยานพาหนะทางอากาศของณัฐ ออม ชร แมทและพิชญ์
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำงาน กลุ่มสืบค้นเรื่องยานพาหนะทางน้ำของนาย ต้นกล้า ใจกล้า ธาม ศฬและวุ้นเส้น
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ชรกำลังประดิษฐ์เครื่องบินจากเศษวัสดุ
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินจากเศษวัสดุของชร

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 พรีมกำลังระบายสีภาพยานพาหนะที่ปั้นจากดินไทย
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินไทยเป็นยานพาหนะและระบายสีของพรีม
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 นายกำลังปั้นดินน้ำมันเป็นจรวด
ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นจรวดของนาย

ผลงานของเด็กหน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์แพของทิกเกอร์

BACK TO TOP