โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมเคลื่อนไหวทำท่าทางการปั่นจักรยานโดยฟังสัญณานการเคลื่อนไหวจากเพลง เช่น ช้า เร็ว และหยุด
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสำรวจยานพาหนะแต่ละประเภทกันอย่างสนุกสนาน
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มแยกประเภทยานพาหนะและเล่าเรื่อง
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกันแยกประเภทยานพาหนะต่างๆ

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นำอุปกรณ์ของเล่นหมวดยานพาหนะมาเล่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำยานพาหนะ มาจากบ้านและมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะฟังสัญญานการเคลื่อนไหวจากเพลง เช่น ช้า เร็ว และหยุด
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเล่นเกมพายเรือกันเป็นกลุ่มฝึกความสามัคคีกันอย่างสนุกสนาน

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองวิ่งรถลงทางลาดเอียงสังเกตเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสนุกสนานกับการปล่อยลดบนทางลาดเอียง ของสไลเดอร์ สังเกตการวิ่งลงเร็ว-ช้ากว่ากัน ลงมาแล้ววิ่งไปได้ไกลแค่ไหน
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นการจอดของเครื่องบินบนรันเวย์
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสนุกสนานกับการจัดวางยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์แล่นตามถนน

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองร่อนจรวด เครื่องบินจำลอง สังเกตทิศทางและเปรียบเทียบระยะทาง
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สมาชิกกลุ่มกำลังช่วยกันหาข้อมูลและวาดรูปและติดภาพเกี่ยวกับยานพาหนะทางบก
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจข้อมูลจังหวัดที่รู้จักและและเคยไปเดินทางไป
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ออกมาสำรวจแผนที่ประเทศไทย ดูจังหวัดที่เด็กๆเคยเดินทางไป

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นำเสนอผลงานข้อมูลของจังหวัดที่รู้จักและเคยเดินทางไป
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการนั่งแพในการเดินทาง ทางน้ำ
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเล่นการเดินทางทางบกโดยการก่อสร้างเส้นทางเดินรถด้วยไม้บล็อก
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็ก ๆ ร่วมกันเล่นเกมเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขาดหายไป

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นการลอดอุโมงค์โดยการเข้าแถวเรียงลำดับ สูง ต่ำ และการรอคอย
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ใช้ไฟฉายส่องนำทางในการเดินทางออกมาจากอุโมงค์
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมโดยฉายไฟในที่มืดเรียนรู้การเดินทางของแสงได้รู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันสังเกตการเดินทางของแสงและเมื่อขยับหรือเลื่อนกระดาษเป็นอย่างไร

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใช้โทรศัพท์และพูดโต้ตอบเรียนรู้การสื่อสารสองทาง คือมีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆลองใช้ไอแพดส่งข้อความวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันทางไลน์
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจสืบค้นและเรียนรู้เรื่องราวของซองจดหมาย
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สำรวจซองจดหมาย สังเกตที่อยู่ว่าเดินทางมาจากที่ไหน

หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้การเรียงลำดับ การวัดขนาด จำนวนและประเภทเดียวกัน
หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมวัดขนาดเปรียบเทียบซองจดหมายแต่ละชนิด

BACK TO TOP