โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนมกราคม 2559 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนมกราคม 2559 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของธอธ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “แสงและเงา” โดยมาสอนเด็กๆประดิษฐ์กล้อง คาไลโดสโคป เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนมกราคม 2559 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของชร พรีม และออม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย”พลังงาน” โดยมาให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนมกราคม 2559 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของเอซ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “เสียง” โดยมาเล่านิทานเรื่อง “แม่มดน้อย” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

BACK TO TOP