โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองทิกเกอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย “การเดินทางและการสื่อสาร” มาให้ความรู้เรื่องการเดินทาง และสอนเด็กๆทำเกมงูตกบันไดกันอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของมังกร ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้ามาร่วมกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องการกรองน้ำ สาธิตวิธีการกรองน้ำ และให้เด็กๆ ได้ทดลองทำการกรองน้ำแบบง่ายๆ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของน้องบลูม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บ้านของฉัน” โดยมาเล่านิทานเรื่อง “ลูกหมู 3 ตัว” ให้เด็กๆ ฟัง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของทิกเกอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วยการเดินทางและการสื่อสารโดยมาสอนเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการเดินทางของจดหมาย สำรวจแสตมป์และราคาที่ติดหน้าซองส่งถึงผู้รับ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของทิกเกอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วยการเดินทางและการสื่อสารโดยมาสอนเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการเดินทางของจดหมาย สำรวจแสตมป์และราคาที่ติดหน้าซองส่งถึงผู้รับ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของช้างเบิ้ม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย น้ำ โดยมาสอนเด็กๆทำน้ำผลไม้ปั่นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

BACK TO TOP