โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของ ด.ช. เตชิต (วิน) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย ตัวเรา โดยมาสอนให้เด็กๆใช้สีน้ำทาสีบ้านที่ทำจากลังกระดาษแล้วเจาะประตู หน้าต่าง อีกทั้ง ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม เด็กๆเข้าไปเล่น อยู่ในบ้านกันอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของ ผิงผิง ปาล์มมี่ ลิลลี พูน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย ตัวเรา โดยมาสอนเด็กๆพิมพ์มือ เท้า ปาก ด้วยสีธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของน้องเอซ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิต โดยมาสอนเกี่ยวกับการทดลองไข่เด้งดึ๋งและทดลองไข่ทอร์นาโด เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของ ด.ช. วริศ (โอ๊ก) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิต โดยมาสอนให้เด็กๆทดลองวิทยาศาสตร์ไข่ทอร์นาโด และไข่เด้งดึ๋ง เด็กๆชอบมากทั้งสนุกและได้รับความรู้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองน้องจิงเกิ้ล น้องเบลเบล น้องมิว น้องพน และน้องพอใจ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ตัวเรา” โดยสอนเด็กๆทำสลัดผัก –ผลไม้ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของน้องเจนิศ และน้องโนน่า ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิต โดยมาสอนเกี่ยวกับการประกอบอาหารโดยการทำก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่น(อุด้งร้อน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของ ด.ช. อาชวิน (โชแปง) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิตโดยมาสอนให้เด็กๆทำขนมบัวลอยไข่หวาน เด็กช่วยกันทำขนมบัวลอยไข่หวานอย่างสนุกสนานและรับประทานขนมบัวลอยไข่หวานอย่างอร่อย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของ ด.ช. กรณ์ (ธอธ) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิต โดยมาสอนให้เด็กๆประกอบอาหารคานาเป้ เด็กๆได้นำส่วนผสมและทดลองทำกันอย่างสนุกสนานและร่วมรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของ ด.ช. ชัชพล (อเล็กซ์) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิตโดยมาสอนให้เด็กๆทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กๆได้ทดลองถั่วเขียวเต้นในน้ำโซดาเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำโซดากับน้ำเปล่าทดลองภูเขาไฟมะนาวและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น และทดลองกรด-เบสของผลไม้กันอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ปกครองของออสติน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 มาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ตัวเรา” โดยสอนเด็กๆ เรื่องการเดินทางของอาหารในตัวเรา เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559

BACK TO TOP