โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของข้าวหอม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพสถาปนิก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของเบลเบล ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยเชิญคุณฐิติพร อุทัยนนท์ซึ่งประกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส สายการบินคูเวตแอร์ไลน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆถึงอาชีพแอร์โฮสเตส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของลิศา นีโอ เฟย์ และกร ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยสอนเด็กๆพับกระดาษเป็นถุงสำหรับใส่สิ่งของและตกแต่งให้สวยงามด้วยเศษวัสดุต่างๆตามใจชอบ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของปาย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิตโดยมาสอนเกี่ยวกับการทำขนมบัวลอย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมม พ.ศ.2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของใบบัว น้องทิกเกอร์และน้องมะลิ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิตโดยมาสอนเกี่ยวกับการทำขนมบัวลอย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมม พ.ศ.2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของเฟยเฟย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลรอบตัว” มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพจักษุแพทย์ เด็กๆ ได้สำรวจ สัมผัสอุปกรณ์ในการตรวจตา และได้รู้แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อมีอาการทางโรคตา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของณโม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลรอบตัว” มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพช่างเสริมสวย เด็กๆ ได้สำรวจ สัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของเอมิชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ผักและผลไม้” โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับการรักสุขภาพด้วยการรับประทานผักและผลไม้เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมกับนำอุปกรณ์การแพทย์มาให้เด็กดู เล่นสมมติการตรวจสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของ ด.ช.อนาวิล (เรกิ) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉันโดยมาสอนเด็กๆประกอบอาหาร Japanese cheese cake เด็กๆได้ตวงแป้งและชั่งน้ำหนัก และสังเกตขนมก่อนและหลังอบเสร็จ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของวินวินชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ฉันรักคุณแม่” โดยมาสอนให้เด็กๆ ตกแต่งบัตรอวยพรเนื่องในวันแม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของ ด.ญ.ภูรดา (มินนี่) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยสิ่งมีชีวิตโดยมาให้ความรู้เรื่องความแตกต่าง โครงสร้าง และประโยชน์ โทษของแมงและแมลงเด็กๆได้ดูซากแมลงผ่านกล้องจุลทรรศน์ เด็กๆชอบมากทั้งสนุกและได้รับความรู้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของน้องโต้วเหมี่ยว ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยมาให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของ ด.ช. เตชิต (วิน) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยน้ำ โดยมาสอนให้เด็กๆทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องน้ำ แรงดันของน้ำ น้ำมีน้ำหนัก การละลายในน้ำ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของ ด.ญ. เบญญาภา (วินเพรส) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยน้ำ โดยมาสอนให้เด็กๆทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องน้ำ แรงดันของน้ำ น้ำมีน้ำหนัก การละลายในน้ำ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของน้องเซ็น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยมาทำการทดลองเกี่ยวกับการละลาย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของออสติน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยสอนเด็กๆทำขนมโดนัท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของโฮม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ครอบครัวของฉัน” โดยมาเล่านิทานและชวนเด็กๆ ทำของว่างง่ายๆ รับประทานร่วมกันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของโฮม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ครอบครัวของฉัน” โดยมาเล่านิทานและชวนเด็กๆ ทำของว่างง่ายๆ รับประทานร่วมกันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของพีชชี่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลรอบตัว” มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักธุรกิจโดยนำ Software หรือบัตรการ์ดที่มีภาพบุคคลอาชีพต่างๆ และให้สั่ง Print ภาพเหล่านั้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองของปาล์มมี่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลรอบตัว” มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักธุรกิจโดยนำ Software หรือบัตรการ์ดที่มีภาพบุคคลอาชีพต่างๆ และให้สั่ง Print ภาพเหล่านั้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

BACK TO TOP