โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของโมกข์ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วยครอบครัวของฉัน โดยมาเล่านิทานเกี่ยวกับตุ๊กตาแห่งความทรงจำ และให้เด็กๆตกแต่งตุ๊กตา ด้วยเศษวัสดุตามความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของบรู๊คลิน ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วยครอบครัวของฉัน โดยมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆตกแต่งตุ๊กตา ด้วยเศษวัสดุตามความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของเอย ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วยครอบครัวของฉัน โดยมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆตกแต่งตุ๊กตา ด้วยเศษวัสดุตามความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของออม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “วัสดุ” โดยมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆประดิษฐ์ถุงผ้าจากเสื้อโดยนำเสื้อมาตัดทำเป็นถุงผ้าและนำวัสดุต่างๆมาตกแต่งให้สวยงามตาม ใจชอบ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของวาริและหย่าเอิร์น ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วยผัก และผลไม้ โดยมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆทำไอศกรีมจากน้ำผัก ผลไม้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของวินชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” โดยสอนเด็กๆทำขนมบัวลอย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของช้างเบิ้ม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย ฉันเป็นคนไทย โดยมาสอนเด็กๆทำขนมบัวลอย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของฟุก/ปริ้นเซส และคุณน้าแพนด้า ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย “วัสดุ” โดยมาสอนวิธีการประดิษฐ์กล่องวิเศษด้วยไม้ไอติมในหน่วย “ วัสดุ ” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของพอฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” โดยเข้ามาทำขนมไทย “ทับทิมกรอบ” โดยเด็กๆได้เรียนรู้วัตถุดิบในการทำขนม ได้คลุกแป้งมัน ได้ร่อนแป้ง เมื่อวันที่17 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของพรู ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วยสีและรูปทรง โดยมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆตกแต่งกล่องพลาสติกด้วยวัสดุตามความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของทิกเกอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย “วัสดุ” โดยมาสอนเสริมเรื่อง วัสดุต่างๆ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของเนวี่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย ฉันเป็นคนไทย โดยมาสอนเด็กๆวาดภาพลงบนเสื้อตามจินตนาการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของน้องเจนิศ/น้องอัฐ/น้องพรู/ น้องวายุ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” โดยมาให้ความรู้ในอาชีพ “ข้าราชการ” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

BACK TO TOP