โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคต้น ปีการศึกษา 2559

BACK TO TOP