โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องณสิริ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “กระต่าย” โดยนำกระต่ายตัวจริงมาให้เด็กๆสำรวจ สังเกต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องเซฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “น้ำตาล” โดยมาสอนเด็กๆประกอบอาหาร “ลูกชุบ” เด็กๆได้กวนถั่วและปั้นลูกชุบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องพอร์ช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รองเท้า โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับพื้นรองเท้าและโฟมที่นำมาเป็นส่วนประกอบของรองเท้า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องทิกเกอร์ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “สุนัข” โดยได้นำสุนัขมาให้เด็กๆ ดู และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องนะโม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล โดยมาสอน “การวัดค่าของน้ำตาลในผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆ”เด็กๆร่วมชิมน้ำผลไม้และวัดค่าบันทึกผลในใบงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของโชแปง ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approachเรื่อง น้ำตาลโดยมาสอนเด็กๆมาทำ “สายไหม”จากน้ำตาล เด็กๆได้ผสมสีน้ำตาล ทดลองม้วนสายไหม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องวิล ชั้นเตรียมอนุบาล/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “สุนัข” โดยได้กรุณานำสุนัขพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงและนำเสื้อสุนัขมาให้เด็กๆ ได้วาดภาพเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของข้าวหอม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รองเท้า โดยมาให้ความรู้เรื่องประเภทต่างๆตามการใช้งานและองค์ประกอบพื้นฐานของรองเท้า พร้อมทำ workshop ให้เด็กๆเรียนรู้การร้อยเชือกรองเท้าแบบง่ายๆอีกด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องโนน่า ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “กังหันชัยพัฒนา” โดยมาสอนเกี่ยวกับการประดิษฐ์และประกอบกังหันน้ำชัยพัฒนาจำลอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องจ้าวขา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาลโดยมาสอนประกอบอาหาร “น้ำปลาหวาน”และให้เด็กๆดูน้ำตาลปี๊บที่ใช้เป็นส่วนผสม ได้เคี่ยวน้ำตาลผสมน้ำปลา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องซัมเมอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ตำลึง โดยมาสอนให้เด็กๆทำอาหารที่มีผักตำลึงเป็นส่วนประกอบคือเกี๊ยวตำลึง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องข้าวป้อง ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องตำลึง โดยมาสอนให้เด็กๆทำอาหารที่มีผักตำลึงเป็นส่วนประกอบคือเกี๊ยวตำลึง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องปราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องตำลึง โดยมาสอนให้เด็กๆทำอาหารที่มีผักตำลึงเป็นส่วนประกอบคือเกี๊ยวตำลึง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

BACK TO TOP