โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องพอฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “ปลานิล” โดยการประกอบอาหาร เมี่ยงปลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องพุด ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบProject Approach เรื่อง น้ำตาลโดยเชิญวิทยากรมาปั้นน้ำตาลโบราณให้เด็กดูและทดลองปั้นกันอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องพอร์ช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “รองเท้า” โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆเรื่องวิธีการวัดขนาดของเท้า เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อรองเท้าให้มีขนาดที่เหมาะสมกับเท้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องปุณณ์ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “สุนัข” โดยได้กรุณานำอาหารสุนัขมาให้เด็กๆ สำรวจพร้อมอธิบายเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของอาหารเม็ด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ด.ญ.กอบุญ (พุด) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาลโดยประกอบอาหารสมูทตี้เจลิโอและนำน้ำตาลคาราเมลมาเป็นส่วนผสมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องตาล ชั้นเตรียมอนุบาล/1 มาร่วมกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ได้กรุณาเชิญสัตวแพทย์เข้ามาให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลสุนัข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องเกรซ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “นม” โดยมาสอนเด็กๆทำมิลค์เชค ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ด.ญ.กอบุญ (พุด) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล โดยร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ทดลองการละลายของน้ำตาลและ m&m เปรียบเทียบกัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องทร ชั้นเตรียมอนุบาล/1 มาร่วมกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “สุนัข” โดยกรุณานำกิจกรรมปั้นผลงานด้วยดินญี่ปุ่นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ การปั้นหน้าสุนัขอย่างง่าย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ น้องธอธ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “น้ำตาล” โดยร่วมกิจกรรมออกแบบกรวยและนำมากรอกน้ำตาลใส่ขวด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องวาริน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “นม” โดยมาสอนทำไอศกรีมที่ไม่มีนมและมีนมเป็นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

BACK TO TOP