โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของสิงห์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูดน้ำของพืช เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของเลโอ และลีออง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “บ้านของฉัน” โดยนำกิจกรรมเล่านิทานหุ่นกระบอกเรื่อง “นักดนตรีสี่สหาย” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของโมกข์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” โดยเข้ามาเล่นบทบาทสมมติเป็นสัตว์ต่างๆ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ของขวัญ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “บ้านของฉัน” โดยนำภาพการสร้างบ้านของหุ่นนิ้วมือคนและสัตว์มาประกอบการเล่าเรื่องและการทดลองวิทยาศาสตร์ “น้ำพุลาวา" มาให้เด็กร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของลิศา เฟย์ เจแนฟ นีโอ และไนซ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” โดยสอนเด็กในเรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของพอร์ช ข้าวหอม พอใจ นีโอ และตีด้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” โดยสอนเด็กในเรื่องวงจรชีวิตของไก่และ สอนประดิษฐ์ไก่โดยใช้ลังไข่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องปารีสและน้องณสิริ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาให้ความรู้ในหน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” โดยได้มาทำการทดลอง “ดอกไม้ดื่มน้ำ” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของโมกข์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยของสัตว์และพืช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

BACK TO TOP