โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ด.ช. นภนต์ (มาโต้) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” โดยเชิญอาชีพคุณหมอคือนายแพทย์วิบูลย์ ศศิวิมลกุล และพล.ต.ต.พญ.วนิดา ศศิวิมลกุล ซึ่งเป็นคุณปู่และคุณย่าของมาโต้มาเล่าเรื่องอาชีพของคุณหมอ สังเกต และเล่นบทบาทสมมติการไปพบเมื่อไม่สบาย การหยอดวัคซีน การฉีดยา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้ปกครองของ ด.ช.ชัชพล(อเล็กซ์) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ซึ่งคุณแม่มีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดยมาสอนเด็กๆทำการทดลองภูเขาไฟระเบิด ลูกโป่งพองโต และสีเต้นระบำ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ด.ช. ชัชพล (อเล็กซ์) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยวัสดุโดยมาสอนให้เด็กๆได้นำดินสอมาแทงทะลุผ่านถุงพลาสติกได้ง่ายและไม่มีน้ำไหลออกมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ด.ช. กรณ์ (ธอธ) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยวัสดุ โดยมาให้ความรู้เรื่องวัสดุเหลือใช้ทำเป็นเครื่องใช้และเครื่องเล่นได้และมีผู้ปกครองน้องเซฟและเสือใหญ่มาช่วยอีกด้วย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของลิศา ข้าวหอม แอนนี่ เกล และพอร์ช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” โดยสอนเด็กๆทำขนมบัวลอย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องเซ็น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” โดยมาให้ความรู้ในอาชีพพ่อครัว-แม่ครัว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของออสติน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” โดยมาสอนเด็กๆประดิษฐ์ว่าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของมอนิก้า ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลและสถานที่รอบตัว โดยเชิญบุคคลที่มีอาชีพ แอร์โฮสเตส และสจ๊วต มาพูดคุยกับเด็กๆ คือคุณดลิน เมธาเจริญวิทย์ คุณพัชรมณี เงินมีศรี และคุณเกียรติชัย เอื้อวงศ์วศิน ได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำ รวมทั้งเล่นบทบาทสมมติการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน เด็กๆชอบและสนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

BACK TO TOP