โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนตุลาคม 2559 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนตุลาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ด.ญ. เบญญาภา (เพรส) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลและสถานที่รอบตัว โดยมาพูดคุยกับเด็กๆ เรื่องอาชีพเภสัชกรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำ รวมทั้ง นำยาชนิดต่างๆมาให้เรียนรู้ สอนการใช้ยาที่ถูกต้อง การอ่านฉลากยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนตุลาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของน้องณสิริ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลและสถานที่รอบตัว ได้พาวิทยากรอาชีพตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางรักมาให้ความรู้ในอาชีพตำรวจ และสอนการป้องกันตัว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนตุลาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของโฮม ชั้นเตรียมอนุบาล/1 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “สีและรูปทรง” โดยมาจัดกิจกรรมการทำแซนด์วิชรูปร่างต่างๆ กับเด็กๆ แล้วรับประทานร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนตุลาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของด.ญ.รวิภัทร (ซัมเมอร์) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลและสถานที่รอบตัว โดยมาพูดคุยถึงอาชีพแอร์โฮสเตส และผู้ปกครองของ ด.ช. เตชิน (วิน) ได้เชิญคุณจาตุรงค์ นันทิยา ที่มีอาชีพ สจ๊วต มาพูดคุยกับเด็กๆได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำ รวมทั้งเล่นบทบาทสมมติการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนตุลาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
ผู้ปกครองของ ด.ญ. พรนัชชา (น้ำใจ) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลและสถานที่รอบตัว โดยเชิญบุคคลที่มีอาชีพกัปตัน คือคุณปู่สมเจตน์ ยศสุนทร มาพูดคุยกับเด็กๆ ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำ การขับเครื่องบิน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

BACK TO TOP