โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตประสานมิตร
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตจุฬา

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอำนวยศิลป์ /ไทยคริสเตียน และแองโกล สิงคโปร์
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทำกิจกรรมระหว่างรอผู้ปกครองเข้าฟังสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทำกิจกรรมระหว่างรอผู้ปกครองเข้าฟังสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผลงานของเด็กๆ
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 ผลงานของเด็กๆ

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณวิรัช วิทยากรห้อง รร.เซนต์ดอมินิก
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณสร้างบุญ วิทยากรห้อง รร.สาธิตจุฬา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณอมร วิทยากรห้อง รร.สาธิตจุฬา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณอลิศา วิทยากรห้อง รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณกิ่งแก้ว วิทยากรห้อง รร.อำนวยศิลป์
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณโสภิณ วิทยากรห้องรร.อัสสัมชัญ บางรัก
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณวิชัย วิทยากรห้อง รร.ไทยคริสเตียน
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณมานะ วิทยากรห้อง รร. อัสสัมชัญ บางรัก

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณทรงสิน วิทยากรห้อง รร.กรุงเทพคริสเตียน
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณลีลี่ วิทยากรห้องมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณนภาพร วิทยากรห้อง รร.กรุงเทพคริสเตียน
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณกชกร วิทยากรห้อง รร. กรุงเทพคริสเตียน

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณนริศรา วิทยากรห้องรร.แองโกล สิงคโปร์
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณโชติพัชร์ วิทยากรห้อง รร. สาธิตประสานมิตร
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณสุนันทา วิทยากรห้อง รร.วัฒนาวิทยาลัย
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณสุพัฒน์ วิทยากรห้อง รร.วัฒนาวิทยาลัย

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ขอบพระคุณคุณวิไลรัตน์ วิทยากรห้อง รร.เซนต์โยเซฟ คอนแวนต์

BACK TO TOP