โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ วิทยากรพูดเรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
บรรยากาศในห้องสัมมนา
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
บรรยากาศในห้องสัมมนา

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
คุณหมอเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองถามคำถาม
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมถามคำถาม
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมถามคำถาม
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
คุณหมอตอบคำถามให้กับผู้ปกครอง

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ดร.พรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสุธาพรรณ กรรมการบริหารโรงเรียนกล่าวขอบคุณวิทยากร
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับแพทย์หญิงเสาวภา พรจินดารักษ์
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆที่มากับผู้ปกครองเข้าห้องทำกิจกรรมรอผู้ปกครองเข้าห้องสัมมนา เด็กๆทำหน้ากากกันอย่างตั้งใจ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ตกแต่งหมวกด้วยเศษวัสดุ

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆตั้งใจร้อยสายสร้อย
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆตั้งใจร้อยสายสร้อย
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
สนุกสนานกับการบิดลูกโป่ง
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆระบายสีภาพกันอย่างตั้งใจ

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ระบายสีเสร็จแล้วค่ะ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ผลงานบิดลูกโป่งของเด็กๆ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ผลงานของเด็กๆค่ะ/ครับ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ผลงานของเด็กๆค่ะ/ครับ

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันก่อนกลับ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันก่อนกลับ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันก่อนกลับ
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องการสื่อสารเชิงบวกกับลูก
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559	ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันก่อนกลับ

BACK TO TOP