โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจสัตว์ต่างๆ
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ดูภาพสัตว์ต่างๆ ที่คนนิยมนำมาเลี้ยง
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ออกมาแยกประเภทสัตว์ 2 ขา 4 ขา
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ แยกประเภทสัตว์เลี้ยงตามจำนวนขา

หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ออกมาเล่าใบสืบค้นสัตว์เลี้ยงที่บ้าน
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 น้องเอยนำภาพสัตว์เลี้ยงและอาหารของสัตว์เลี้ยงมาให้เพื่อนๆ ดูค่ะ
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ปั้นสัตว์เลี้ยงด้วยดินน้ำมัน
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ปั้นดินน้ำมันโดยดูตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ ตามความสนใจ

หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ลองลูบจับสัมผัส เรียบ ขรุขระ
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เลือกดูหนังสือภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆ และสัมผัสกับขนของสัตว์บางชนิดในหนังสือด้วย
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูนำรอยเท้าเด็กและสัตว์มาให้เด็กๆสังเกตเปรียบเทียบ
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ ทำท่าทางเลียนแบบสัตว์แล้วให้เพื่อนๆ ทายชื่อสัตว์ตัวนั้น

หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆอาสมัครออกมาจูงสุนัข
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจฟังและได้ทดลองจูงสุนัขเดินเล่นด้วย
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูอุ้มสุนัขให้เด็กๆดู
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ขอขอบพระคุณ คุณยุพิน ทองสม ที่นำสุนัขของครูไก่มาให้เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาลได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด

หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกต สัมผัสอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เรามาร่วมสำรวจอาหารต่างๆ ของสัตว์เลี้ยงกันเถอะ
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่แม่กับลูกสัตว์
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพสัตว์กับเงา

หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติให้อาหารสัตว์กับสัตว์จำลอง
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นำตุ๊กตาสัตว์มาเล่นบทบาทสมมติการกินอาหาร
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 บทบาทสมมติสัตวแพทย์
หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเล่นบทบาทสมมติเป็นสัตวแพทย์ดูแลรักษาสัตว์กับอุปกรณ์ทางการแพทย์จำลอง

BACK TO TOP