โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจร่วมกิจกรรมคลำตุ๊กตาสัตว์แล้วทายชื่อ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำภาพสัตว์เลี้ยงและอาหารของสัตว์เลี้ยงมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูนำภาชนะที่ให้อาหารสัตว์มาให้เด็กสังเกต
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ แยกประเภทสัตว์เลี้ยงตามจำนวนขา

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สังเกตลักษณะของปลาหางนกยูง
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สังเกตลักษณะของปลาหางนกยูงแล้วบันทึกด้วยการวาดภาพ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 จับสัมผัสขนสัตว์จากหนังสือ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำภาพมาติดให้ตรงกับคำ

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ วาดภาพสัตว์ชนิดต่างๆ แล้วติดตกแต่งบอร์ดประจำหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก”
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร้องเพลง “สัตว์เลี้ยง” และดูภาพประโยชน์ของสัตว์ประกอบการร้องเพลงด้วย
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจอาหารชนิดต่างๆที่เคยให้สัตว์กินตามที่เด็กพูดบอกครู
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 มีสัตว์จำลองให้เด็กๆ ได้เล่นที่ศูนย์ทรายด้วยครับ

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติสัตวแพทย์ดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์จำลอง
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ พูดบอกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ตนเองชอบเลี้ยงมากที่สุด
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ จัดเวรกันในการให้อาหารปลาหางนกยูงในแต่ละวัน
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 จับคู่ภาชนะใส่อาหารกับขนาดของสุนัขจำลอง

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเล่นภาพตัดต่อสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมเล่นหุ่นกระบอก
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 อาสาสมัครออกมาทำท่าสัตว์ให้เพื่อนดู
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ปั้นสัตว์เลี้ยงจากดินน้ำมันตามความสนใจ

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์สัตว์ตามความสนใจ

BACK TO TOP