โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมชมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ได้เห็นการเล่นดนตรีไทยด้วย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆตั้งใจฟังพี่เล่นเครื่องดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้ร่วมรำไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 ร่วมรำวงกับพี่ๆ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 สนใจเครื่องดนตรีไทยและลองเล่น
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้ลองชิมน้ำสมุนไพรไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 ลองเล่นการเล่นไทยๆเดินกะลา
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้สำรวจผักและผลไม้ที่คนไทยรับประทาน

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กกำลังหาผักตามรูปภาพ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ อร่อยกับการรับประทานผลไม้ไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองชั่นน้ำหนักผลไม้ต่างๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 สำรวจและสัมผัสเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจของเล่นต่างๆ และทดลองเล่นการละเล่นแบบเด็กไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 สนใจสำรวจและสังเกตของเล่นไทยๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจทดลองใช้สิ่งต่างๆ ในระหว่างชมซุ้มเครื่องจักสาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 ลองกางร่มในฐานเครื่องจักสาน

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 ครูอธิบายให้เด็กๆฟังในฐานอาหารไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาล/1 ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากการชมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”   ชั้นเตรียมอนุบาล	 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาล/2 ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากการชมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย

BACK TO TOP