โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดตามจินตนาการ แมท : แม่ของแมท
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดตามจินตนาการ แมท : แม่ของแมท
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดตัวฉัน ทิกเกอร์ : ทิกเกอร์มีปาก ใช้พูดครับ
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดกิจกรรมไหว้ครู เลโอ : เลโอกับลีอองก็ไหว้พระครับ

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพโดยการส่องกระจกเงา โฮม : น้องโฮมมีตา 2 ข้าง มีแก้ม มีปากเล็ก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดใบหน้าของฉัน บัดเจ็ท : หน้าของบัดเจ็ทเล็กๆ มีตา มีปาก มีฟัน
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสะท้อนเรื่องราวจากการฟังนิทาน นานะ : กุ๋งกิ๋งกำลังทำกับข้าว
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดตามจินตนาการ ปุณณ์ : ปุณณ์เก่งแล้ว ปุณณ์ไม่ร้องไห้

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยนิ้วมือ ทร : ทรมีตา 2 ข้าง
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยนิ้วมือ ติน : ตินเดินเล่น
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยนิ้วมือ อันดา : อันดามีหู 2 ข้าง มีมือใช้จับของ
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำกับพู่กัน เอมิ : เอมิเป็นเด็กผู้หญิงต้องใส่กระโปรงและเสื้อสีขาว

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพตามจินตนาการด้วยสีน้ำ ของขวัญ : วงกลมสีชมพูที่ของขวัญชอบ
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพตามจินตนาการด้วยสีน้ำ วินวิน : หนูวาดรูปครูโอ๋กับวินวิน
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพโดยใช้รูปทรงต่างๆ เนตั้น : คนมีแขน มีขา มีหัวด้วย
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพโดยใช้รูปทรงต่างๆ เกรซ : เกรซกางขา

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งกรอบรูปด้วยเศษวัสดุ เอญ่า : เอญ่าทำกรอบรูปใส่รูปเอญ่าด้วยค่ะ
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งกรอบรูปด้วยเศษวัสดุ เบรน : กรอบรูปของเบรนสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งกรอบรูปด้วยเศษวัสดุ ชิน : กรอบรูปชินทำจากกระดาษ
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งตุ๊กตาจากเศษวัสดุ ปันโน : ปันโนใส่หมวก มีตา 2 ข้าง

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งตุ๊กตาจากเศษวัสดุ ลีออง : ลีอองมีผม มีแขน มีขา
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งตุ๊กตาจากเศษวัสดุ ตาล : ตาลใส่กระโปรง
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งตุ๊กตาจากเศษวัสดุ ซันซัน : มีแขน 2 แขน มีผมอยู่บนหัว
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานตกแต่งตุ๊กตาจากเศษวัสดุ นกฮูก : คุณแม่ใส่กระโปรง

BACK TO TOP