โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นมือจากถุงกระดาษ ดอลลาร์ : ยาย
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นมือจากถุงกระดาษ มิลาน : คุณแม่สวย คุณแม่มีตามีปาก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นมือจากถุงกระดาษ ภูมิ : ภูมิมีผม มีแขน มีขา
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ส่วนต่างๆของร่างกายและติดปะเครื่องแต่งกาย ภีท : ปาป๋า

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะส่วนต่างๆของร่างกายตามจำนวน ทิง : มีตา มีหู
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะส่วนต่างๆของร่างกายตามจำนวน เท็ดดี้ : มีตา TWO มีปาก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นตัวฉันจากเศษวัสดุ เอญา : หม่ามี้
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นตัวฉันจากเศษวัสดุ ตะวัน : มีตา มีมือ มีขา

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพรอยเท้าแล้ววาดต่ออเติม แสนดี : เดินไปหาแม่ยุ้ย
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพเครื่องแต่งกายแล้ววาดต่อเติม ภีม : ชุดน้องภีมปาป๋าซื้อให้
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ใบหน้าด้วยจานกระดาษ พริม : มีผม มีตา มีจมูก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ใบหน้าด้วยจานกระดาษ ณิชฌา : ครูแก้มมีผม มีตา มีจมูก

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ใบหน้าด้วยจานกระดาษ ฟาเบียน : ปาป๊า
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ใบหน้าด้วยจานกระดาษ ปลาทู : ปาป๊ามีปาก มีหู
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นตัวฉันจากเศษวัสดุ เปตอง : มีขา มีแขน มีจมูก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นมือจากถุงกระดาษ นโม: มีผม มีตา

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์หุ่นมือจากถุงกระดาษ แนค: มีผม มีตา มีปาก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์เสื้อกันเปื่อนด้วยถุงพลาสติก แสนดี: เสื้อกันเปื้อนสีแดงของแสนดี

BACK TO TOP