โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจตุ๊กตา
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ติดคำให้ตรงกับรูปภาพ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมฟังนิทานกับเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ออกมาติดบัตรคำให้ตรงกับภาพและสังเกตพยัญชนะต้นของคำ

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นับและติดตัวเลขบอกจำนวนของอวัยวะ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นับจำนวนอวัยวะและติดตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติตรวจสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติแต่งตัวให้น้องตุ๊กตา

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 มาแยกประเภทอวัยวะตามจำนวนกันเถอะ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมวางพยัญชนะต้นที่เหมือนกับชื่อภาพ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจปากในกระจกว่าเป็นอะไรบ้าง
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติแปรงฟัน

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการตรวจสุขภาพฟัน
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจในการเล่นสมมติการแปรงฟันกับเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติตรวจฟัน
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทดลองใช้ส่วนต่างๆของร่างกายจับ/หนีบ

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ และครู ร่วมแสดงท่าทางประกอบเพลง “จับไว”
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เล่าเรื่องราวของตนเองในวัยทารกและวัยเด็กปัจจุบันให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ขาเพียงข้างเดียว
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจขาเทียมแบบต่างๆ และดูส่วนที่เป็นน็อตที่ได้จากการบริจาคฝาดึงกระป๋อง

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบขาเทียบกับขาของเด็กๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ฟังนิทานเกี่ยวกับโรคหวัด และอาสาออกมาสาธิตการใส่หน้ากากอนามัยให้เพื่อนๆ ดู
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 อาสาสมัครออกมาสาธิตการล้างมือ ๗ ขั้นตอนให้เพื่อนๆ ดู
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ติดภาพแยกประเภทกิจกรรมที่ทำแล้วดีและไม่ดีต่อสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน เช่น แปรงสีฟันกับยาสีฟัน เป็นต้น
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ติดปะส่วนต่างๆของร่างกายตามจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ทดลองซักผ้า
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพสะท้อนจากการมองกระจกด้วยสีเทียน

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดต่อเติมรอยเท้า
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพโดยการส่องกระจกสำรวจส่วนต่างๆ บนใบหน้า

BACK TO TOP