โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุรูปทรงต่างๆ เอญา : สร้อยสีชมพู ของเอญา
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุรูปทรงต่างๆ แสนดี: ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปสีชมพู รูปทรงสี่เหลี่ยม มีวงกลมด้วย มีหัวใจกับดอกไม้
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุรูปทรงต่างๆ แนค : ประดิษฐ์ลุงดิษมีผมสีฟ้า มีตารูปทรงวงกลมสีฟ้า
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุรูปทรงต่างๆ ภูมิ : ประดิษฐ์ปลาฉลามหัวค้อนมีตา รูปทรงวงกลมสีเหลืองกับสีฟ้า มีปากสีขาว

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุรูปทรงต่างๆ ดอน: ประดิษฐ์แม่ทำจากกล่องสี่เหลี่ยม แขนแม่เป็นไม้ไอติมสีส้ม ขาแม่เป็นไม้ไอติมสีฟ้ากับสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุรูปทรงต่างๆ ฟาเบียน : ประดิษฐ์ร่มของฟาเบียนรูปทรงวงกลมสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพต่อเติมรูปทรงวงกลม ภีท : พระอาทิตย์กำลังขึ้นมาแล้ว
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพต่อเติมรูปทรงวงกลม ฮิวโก้: ไม่เล่าเรื่อง

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานกลิ้งสีด้วยลูกกอล์ฟ/ลูกปิงปอง ปลาทู : ปลาทูกลิ้งสีเขียว สีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานกลิ้งสีด้วยลูกกอล์ฟ/ลูกปิงปอง พริม : พริมกลิ้งปิงปอง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพตามจินตนาการด้วยสีน้ำ เปตอง : คุณพ่อ คุณแม่ เปตอง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพรูปทรงต่างๆด้วยสีน้ำ ทิง : วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมแล้ววาดต่อเติม ณิชฌา : ณิชฌา ปาป๊า หม่าม้า
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์สีน้ำด้วยตาข่ายโฟม นโม : กลมๆ
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะรูปทรงตามเส้นที่กำหนด มิลาน : มิลานทากาวติดรูปทรงวงกลม สามเหลี่ยม
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะรูปทรงตามเส้นที่กำหนด ตะวัน : ตะวันทำวงกลมสีส้ม

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะรูปทรงตามเส้นที่กำหนด เท็ดดี้ : ทากาวติดกลมๆสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะรูปทรงตามเส้นที่กำหนด ดอลลาร์ : วงกลมของลาร์

BACK TO TOP