โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมแยกประเภทรูปทรงต่างๆ
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมแยกประเภทอุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปทรง
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ติดปะรูปทรงต่างๆบนเส้น
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายโดยถือลูกโป่งสีต่างๆ ไปด้วย

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นโยนถุงทรายบนรูปทรงต่างๆ กับเพื่อนในสนาม
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 มาเล่นเกมวางไม้บล็อกตามรูปทรงกันเถอะ
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่สีและรูปทรง
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมการศึกษา”รูปร่างหลากสี”กันเถอะ

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เคลื่อนไหวกับกระดาษสีต่างๆ
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ส่งลูกบอล”
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ออกมาแยกประเภทรูปทรง
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 จำคู่สีที่เหมือนกัน

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจสีของใบไม้ ดอกไม้ รอบๆโรงเรียน
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจสีและรูปทรงต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูนำสีที่เด็กๆคั้นมาร่วมสนทนา
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สลับกันอาสาออกมาสาธิตการผสมสีให้เพื่อนๆ ดู

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมคลำสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ ในกล่องปริศนา
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจการร้องเพลง Rainbow Song โดยชี้สีต่างๆ ประกอบเพลง
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมคลำสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ ในกล่องปริศนา

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำน้ำมะนาวใส่ในน้ำดอกอัญชัน
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สังเกตน้ำดอกดอกอัญชัน
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันปั้นแป้งตามจินตนาการ
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สังเกตเมื่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อใส่แป้งลงไป

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ช่วยกันระบายสีทางม้าลาย
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติขี่จักรยานกับสัญญาณไฟจราจร
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตามจินตนาการบนกระดาษสีดำและสีขาว
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 อาสาสมัครออกมาจับคู่รูปทรงที่เหมือนกัน

กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆออกมาประกอบภาพรูปทรงต่าง
กิจกรรมหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพกับเงา

BACK TO TOP