โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์กรอบรูปจากเศษวัสดุ เอญา : เอญาทำกรอบรูปกระต่ายให้หม่ามี้เอญาทากาวติดหูกระต่าย
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์กรอบรูปจากเศษวัสดุ เปตอง:เปตองทำกรอบรูป รูปดอกไม้ มีสีPINKสี สี
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านด้วยเศษวัสดุ แสนดี : แสนดีทำไม้กวาดอันเล็ก แสนดีช่วยแม่กวาดบ้าน
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านด้วยเศษวัสดุ ดอน : ดอนทำไม้กวาด ป้าหมวยใช้กวาดบ้านดอนก็กวาดบ้าน

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านด้วยเศษวัสดุ ณิชฌา: ณิชฌาทำที่ตักขยะณิชฌาตักขยะอยู่หลอดเป็นขยะ
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์วัสดุด้วยกล่องขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ปลาทู : ปาป๊าตัวใหญ่ๆ
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์วัสดุด้วยกล่องขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ภีท : ภีททำรถปาป๊าอยู่ข้างหน้า หม่าม้าอยู่ข้างหลังมีพี่ภีทกับน้องภีม
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพครอบครัวของฉันด้วยสีเทียน ภีม : หม่าม้ามาส่งน้องภีมที่โรงเรียน

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพวงกลมเล็ก กลาง ใหญ่แล้ววาดต่อเติม แนค : แนควาดรูปพ่อ
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพวงกลมเล็ก กลาง ใหญ่แล้ววาดต่อเติม เท็ดดี้ : ปาป๊า แม่แม่
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยใบไม้/ดอกไม้และวาดต่อเติม ฮิวโก้ : ไม่เล่าเรื่อง
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานสร้างภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต ทิง : บ้านทิงมีหม่าม้า ปาป๊า

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพนิ้วมือด้วยสีน้ำ ดอลลาร์: ปาป๊า มี่ มี่
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานบนกระดาษเรียบ ขุรขระด้วยสีน้ำ มิลาน: กระดาษไม่เรียบวาดแล้วสวย
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยใบไม้/ดอกไม้และวาดต่อเติม นโม : แม่นุ่น
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยใบไม้/ดอกไม้และวาดต่อเติม ภูมิ : สีน้ำเงินเป็นแม่ สีแดงเป็นพ่อ สีเขียวเป็นภูมิ

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยใบไม้/ดอกไม้และวาดต่อเติม ตะวัน : ตะวันกับแม่
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยใบไม้/ดอกไม้และวาดต่อเติม ฟาเบียน : พี่ต่ายกับปาป๊า หม่าม้าด้วย

BACK TO TOP