โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 ออกมาชี้บอกบุคคลในครอบครัวว่ามีใครเป็นผู้หญิง/ผู้ชาย
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของครูและนับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของครูด้วย
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 ออกมาเล่าบุคคลในครอบครัวให้เพื่อนๆฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 ออกมานับจำนวนสมาชิกในครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ แสดงหุ่นกระบอกเรื่อง “เด็กหญิงผมทองกับหมีสามตัว”
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการเลี้ยงน้องร่วมกับเพื่อนๆ ในมุมบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 วันนี้มีภาพครอบครัวมาให้เพื่อนๆ ได้ดูด้วยครับ
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมฟังนิทานเรื่อง ”I Love My Family”

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติคุณแม่กำลังรีดผ้าให้เพื่อนๆ ดูค่ะ
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติแต่งตัว
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เรามาช่วยกันวางตัวพยัญชนะ พ ฟ ฬ ที่เหมือนกับตัวที่อยู่ด้านหน้า
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพกับคำ

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 นำแผนผังครอบครัวมาให้เพื่อนดู
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เล่นแยกประเภทผู้ชาย/ผู้หญิง
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 ตั้งใจประดิษฐ์กล่องขนาดใหญ่กลางเล็ก

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการช่วยเหลืองานบ้านกันครับ
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ อาสาออกมาท่องคำคล้องจอง “ครอบครัวของฉัน” เพื่อนๆ ฟัง

BACK TO TOP