โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมทำความเคารพพระฉายาลักษณ์
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นำรูปพ่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูนำรูปในหลวงมาร่วมสนทนากับเด็กๆ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดรูปต้นพุทธรักษา

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจต้นพุทธรักษาดอกไม้สัญลักษณ์ในวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดภาพบันทึกการสำรวจต้นพุทธรักษาด้วยสีน้ำ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกตเปรียบเทรียบใบต้นพุทธรักษากับใบต้นฝรั่ง
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ตกแต่งการ์ดให้คุณพ่อ

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 หนูๆตั้งใจตกแต่งของที่ระลึกให้คุณพ่อ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณพ่อ ธารา : ธารารักคุณพ่อ ธาราทำดอกไม้สีเหลืองให้คุณพ่อค่ะ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณพ่อ บลูม : หนูทำดอกไม้สีชมพูให้คุณพ่อบอม
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณพ่อ ณโม : แว่นตาของพ่อแชมป์ค่ะ

BACK TO TOP