โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆตั้งใจฟังเจ้าหน้าดับเพลิงอธิบาย
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 อาสาสมัครออกมาสาธิตการใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อเกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เจ้าหน้าสาธิตการแต่งชุดดับเพลิงให้เด็กๆ ดู
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 สำรวจเสื้อที่ใช้ดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตุอุปกรณ์ต่างๆอย่างสนใจ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 อาสาสมัครออกมาสาธิตการหนีไฟ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองจับสัมผัสอุปกรณ์ดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจดูครูสาธิตการใช้ถังดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองจับสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 ทดลองฉีดน้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้ทดลองเล่นบทบาทสมมติการฉีดน้ำดับเพลิงด้วย
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองขึ้นไปนั่งรถดับเพลิงด้วย

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 สนใจและทดลองขับรถดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ยืนเป็นแถวที่จุดรวมพลคือบ้านของคุณครูไก่
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 	ปีการศึกษา 2559 ครูเช็คชื่อเด็กที่หนีไฟมาจุดรวมพล

BACK TO TOP